Oslavy 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

Výstava "Předkové a potomci Lucemburků v Čechách"


Rok 2010 je ve znamení oslav 700 let od data sňatku dedičky českého trůnu Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, následníka lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII. Oslavy tohoto nástupu Lucemburků na český trůn se konají pod záštitou Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze.

Velvyslanectví Lucemburska v České republice ve spolupráci s partnery je pořadatelem řady akcí, které budou vrcholit v druhé polovině tohoto roku. Podrobné informace najdete na internetové stránce www.janlucembursky2010.cz.

Jednou z těchto akcí, jejíž zahájení však již máme za sebou, je otevření výstavy genealogických studií Jana Drocára na téma "Předkové a potomci Lucemburků v Čechách". Otevření výstavy proběhlo 23. dubna u příležitosti tradiční "Audience u císaře Karla I.", kterou pořádá město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav s partnery.

V prostorách Brandýského zámku, respektive v renesanční kryté chodbě spojující zámek a park, je nyní umístěno 20 genealogických tabulí, věnujících se předkům a zejména potomkům Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky. Renesanční chodba není součástí běžné prohlídkové trasy zámku, ale po předchozí dohodě s průvodcem / kastelánem, lze chodbu navštívit a zmíněné tabule si prohlédnout.


Podrobnou reportáž k "Audienci" i "výstavě" najdete na stránkách internetového magazínu "Historická šlechta" (www.historickaslechta.cz). Mimo jiné, si zde můžete prohlédnout zmíněné tabule v dostatečné obrazové kvalitě.
Odborníkům tyto tabule samozřejmě nic nového neřeknou, ale pro laickou veřejnost poskytují mnoho zajímavých informací. Dokládají, že mezi potomky Jana Lucemburského a Přemyslovců patří nejen nejvýznamnější české aristokratické rody, ale víceméně i všechny panovnické rody dnešní Evropy a i řada významných osobností současnosti či nedávné historie. Občas lze sice najít nějaký ten "grafický omyl v zakreslení", ale bez ohledu na tyto drobnosti, je nutné ocenit práci autorů.

Další informace

Otevírací dobu zámku a kontakt na správce najdete zde.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky