Veletrh Svět Knihy Praha 2009


Ve dnech 14. až 17. května 2009 proběhl v prostorách Výstaviště Praha Holešovice, v Průmyslovém paláci, veletrh Svět Knihy Praha 2009, který byl pořádaný Svazem českých knihkupců a nakladatelů.

Přestože veletrh probíhal za stížených podmínek (díky požáru levého křídla) byla obsazena stejná výstavní plocha jako v loňském roce. Návštěvníků však bylo, zřejmě z obavy jak veletrh bude probíhat, méně. Současně některé stánky vydavatelů nebylo možné najít.
V porovnání s loňským rokem se také dá říci, že titulů na které se může zájemce o heraldiku a genealogii těšit letos, bylo jednoznačně méně.
Na druhou stranu zaujala prezentace projektu "Wikipedia", prezentující známou internetovou encyklopedii a projekt "Guttenberg", který prezentoval možnosti čtecích zařízení pro elektronické knihy.

Knižní novinky z oblasti heraldiky a genealogie pro rok 2009:

Nakladatelství Agentura Pankrác:

Toto nakladatelství chystá pro rok 2009 dva tituly:
- Jan Županič & Václav Horčička - Měšťanské a novošlechtické elity v Rakousko-uherské diplomatické službě za první světové války,
- Jan Podhola - Průmyslnická šlechta 19.-20. století v Čechách.

Nakladatelství Argo:

V nakladatelství Argo je chystán pouze jeden titul, který doplňuje v loni vydaný titul. Jedná se o druhý díl publikace "Šlechtické rody v zemích koruny České od roku 1620" z pera Petra Maška, (II. - N-Ž).

Nakladatelství Libri:

V ediční řadě "Naše dědictví" je chystán titul "Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů" volně navazující na titul "Jihočeské dominium".

Nakladatelství Lidové noviny:

V ediční řadě "Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska" můžeme očekávat některý z těchto titulů:
- Lydie Baštecká & Jiří Kuba - Piccolominiové - Rod náchodských knížat,
- Karel Mlateček - Páni z Boskovic - S králem a proti králi,
- Dalibor Janiš - Páni z Cimburka - Hledání pokojného času,
- Miloslav Sovadina & Tomáš Krejčík & Petr Fiala - Páni z Lipé,
- Jaroslav Čechura - Švamberkové,
- Zdeněk Žalud - Páni z Landštejna,
- Zdeněk Pokluda - Šternberkové,
- Luděk Jirásko - Páni z Hradce.

Nakladatelství Paseka:

V nakladatelství Paseka je chystán titul "Příběhy o hrdé pokoře" s podtitulem "Aristokracie českých zemí a císařský dvůr v době vcholného baroka ". Autorem publikace je Petra Vokáčová.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky