Výstava Erby 2005 - Zpráva o přípravě výstavy heraldických kreseb z 1.září 2005


Většina panelů, jsou panely autorské. Zde si každý autor, určil sám, co chce vystavit. Některé panely jsou monotématické. Pan Jiří Louda například poslal 38 svých děl na téma členové Podvazkového řádu. Petr Tybitancl vystaví erby majitelů vlašimského panství. Jaromír Olšovský-Laboutka nás uvede do světa labutí.

Další kdo již před třemi nedělemi ohlásili odeslání svých prací jsou Stanislav Kasík a Lubomír Zeman, práce ale pořád nedorazili.

Odmlčeli se Antonín Javora, Miroslav Baroch, Zdirad J.K. Čech i když původně účast přislíbili. Tím posledně jmenovaným je také ohrožena účast na výstavě našeho největšího esa církevní heraldiky Pavla R. Pokorného, který sám erby nekreslí, ale pouze navrhuje.

Pan Miroslav Magni je nyní pracovně velmi zaneprázdněn, proto se omlouvá a rovněž nezúčastní.

Další tématické panely mají tyto pracovní názvy:

Doufáme, že se bude na co dívat a divák, ať již laik nebo heraldik bude spokojen.

Public relation výstavy si vzal na starost PhDr. Stanislav Hošťálek. Webmastrem nemůže být pochopitelně nikdo jiný než Ing. Arnošt Drozd.

Zároveň připomínáme a žádáme všechny ať již své práce odevzdali či nikoli, ať dodají ještě jeden exponát formátu A4 pro panel: Znaky a erby našich současných heraldiků a jeden exponát formátu A4 pro panel Různorodost heraldické kresby.

Zatím postrádáme některé kresby které by měli přijít na některé z tématických panelů. Konkrétně pro panel Erby velikánů české heraldiky – Karel Schwarzenberg, Josef Pilnáček, Bartolus de Saxofferato.

Ani medailonky o sobě ještě neodevzdali všichni.

Výstavní prostory máme blokovány od 16. září do 16. října včetně. Instalaci výstavních exponátů začneme pravděpodobně již v sobotu 17. září 2005.

S pozdravem A.F. Malinovský, kurátor výstavy

Ukázka připravených exponátů:

Jako ukázku zde nabízíme několik obrázků z připravených výstavních panelů.

[ Zpět ]


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky