Miroslav Baroch - Irští přistěhovalci z rodiny Helly


Obsah


Původ

V pražské měšťanské společnosti druhé poloviny 18. století se objevila rodina irského původu jménem Helly. Není pochyby o tom, že rodina (von) Helly pocházela z jednoho ze dvou různých irských klanů, jejichž jméno se píše v mnoha variacích: Ó hÉilidhe, O´Healy, Hely, O´Healihy, Heeley, Heally a pod, z nichž jeden žil v oblasti Sligo v provincii Connaught, zatímco druhý v oblasti Cork v jižní provincii Munster. Ještě dnes jméno Healy patří ke čtyřiceti nejrozšířenějším v Irsku a osoby s tímto jménem můžeme i v dnešní době ve výše uvedených oblastech nalézt.

Dnes již prakticky není možné určit, ke kterému ze dvou klanů patří rodina von Helly usazená v Čechách, především v Praze. Jak známo po bitvě u řeky Boyne odešlo několik Healyů na kontinent. Např. jistý John Healy, který se narodil v Donoughmore sloužil roku 1690 v pluku O´Mahonyho dragounů, později vstoupil do španělských služeb a stal se generál-majorem, ostatní sloužili ve Francii v Irské brigádě a jinde.

Není jasné kdo byli rodiče Johanna Jiřího Silvestra Hellyho, který se jako první z rodiny usadil v Rakousích v Křemži. Narodil se v Irsku 17. února 1687 a pravděpodobně se svými rodiči opustil Irsko. V první polovině 18. století se usadil v Křemži, kde získal měšťanské právo a založil povoznickou firmu. V novém domově se oženil s Annou Kateřinou Neumaier (*16. července 1693 Augsburg +13. ledna 1766). Z manželství se narodil jediný syn Johann Jiří Helly. Pravděpodobně před smrtí otec Hellyho, zemřel 10. června 1758, se rodina přestěhovala do Čech a usadila se v Praze. 1)

V Praze získal Johann Jiří ml. Helly měšťanské právo a roku 1758 se poprvé oženil s Josefou Juliánou Widmanovou, vdovou po lékárníkovi Janu Michalovi Richterovi (+1758). Díky tomuto sňatku Johann Jiří ml. Helly získal dům čp. 455 na rohu Malé Karlovy ulice a Malého náměstí, zv. "U zlaté koruny" spolu s lékárnou 2). Johann Jiří Helly byl císařským radou a přísedícím u úřadu Nejvyššího purkrabí, později se stal seniorem lékárnického kolegia. Byl členem pražské zednářské lóže U tří korunovaných hvězd a kapituly U čtyř evangelistů. 6. prosince 1767 byl dekretem daným ve Vídni povýšen císařovnou Marií Theresií do šlechtického stavu dědičných zemí s titulem "Edler von Helly". Johann Jiří von Helly zemřel v Praze 26. února 1778 a byl pohřben na Olšanských hřbitovech, kde byla ještě donedávna udržovaná rodová hrobka s náhrobkem v kameni. 3)


Hrobka na Olšanských hřbitovech


Detail hrobky

Jak již bylo řečeno Johann Jiří von Helly byl poprvé ženat od roku 1758 s Josefou Juliánou Widman (*10. října 1734 +1. března 1763 Praha), z manželství se narodil syn Ignác. Podruhé se oženil 28. října 1765 s Monikou Poypl (*1734 Murrn +26. listopadu 1807 Praha). Z druhého manželství se narodily čtyři děti, jeden syn a tři dcery.

Johann Jiří Silvester Helly, *17. února 1687 Irsko +10. června 1758,
oo před r. 1726, Anna Kateřina Neumaier, *16. července 1693 Augsburg +13. ledna 1766

Potomci:
1. Johann Jiří von Helly, *1726 Krems +1. března 1778 Praha, měšťan a lékárník v Praze, 6. listopadu 1767 "Edler von Helly" 4),
 I. oo 1. 2. 1758 Praha, Josefa Juliána Widman, *10. října 1734 Jaroměřice +1. března 1763 Praha,
  1.1 Ignác von Helly - pokračování,
 II. oo 1. 3. 1765 Praha, Monika Poypl, *21. dubna 1738 Murrn +26. listopadu 1807 Praha,
  1.2 Marie Anna Josefa von Helly, *1766 Praha +17. ledna 1837 Wien,
   oo Johann Carl von Schumttermayer, +1836, c.k. plukovník - potomci,
  1.3 František de Paula von Helly, *23. července 1767 Praha +29. listopadu 1821 Praha, guberniální sekretář,
   oo Theresie Koller, *1790 +1828 Praha,
   1.3.1 Matilda von Helly
   1.3.2 Ludowina von Helly
  1.4 Marie Anna von Helly, *27. července 1773 Praha +?,
   oo 5. 1. 1791, Václav Fischer von Ehrenborn, +1830, vojenský polní komisař,
  1.5 Marie Anna Karolína von Helly, *21. září 1774 Praha +1807,
2. Monica Helly, *21. dubna 1738 +26. listopadu 1807 Praha

Ignác von Helly

Jediný syn Johanna Jiřího von Helly z prvního manželství Ignác se narodil v Praze 31. července 1761. Po otci zdědil dům a lékárnu na Starém městě Pražském, kromě toho v roce 1785 koupil v dnešní ulici U Půjčovny dům č. 969-3 zv. "U Vagnerů". Úspěšným hospodařením rozšířil zděděný otcovský majetek a své významné postavení v pražské měšťanské společnosti ještě podpořil sňatkem (1. února 1789) s Barbarou Eleonorou Ballabene (*13. března 1772 Praha +4. června 1817 Stokau), dcerou Karla Antonína Ballabene a jeho manželky Anny 5). Manželé měli spolu celkem devět dětí, syn Karel Boromejský založil starší větev a Jiří Petr větev mladší. Ignác von Helly zemřel v Praze.

Ignác von Helly, *31. července 1761 Praha +18. února 1812 Praha, měšťan a lékárník v Praze,
oo 1. 2. 1789 Praha, Barbora Eleonora Ballabene, *13. dubna 1772 Praha +4. června 1817 Stokov, dcera Karla Antonína Ballabene a Anny N.

Potomci:
1. Karel Boromejský von Helly, *17. listopadu 1789 Praha +1793,
2. Jiří von Helly, *15. ledna 1791 Praha +1803,
3. Karel Boromejský von Helly - pokračování, starší větev,
4. Katherine Henriette Anna von Helly, *13. července 1795 Praha +1865 Pirna,
 I. oo 14. 9. 1812 Karl August Schmaltz, +1818,
 II. oo 28. 10. 1819 Praha, Heinrich Gottlieb Schmaltz,
5. Johann von Helly, *16. května 1798 Praha +20. září 1814 Praha,
6. Wilhelmine von Helly, *28. května 1802 Praha +? Moritzburg,
 oo 18. 10. 1829 Pirna, Wilhelm Plant,
7. Jiří Petr von Helly - pokračování mladší větev,
8. Elisabeth von Helly, *19. listopadu 1805 Praha +11. března 1860 Praha,
 oo 27. 11. 1830 Praha, Johann von Bauer u. Adelsbach, *9. května 1800 Praha +1. dubna 1846 Praha - potomci,
9. Anna von Helly, *26. února 1807 Praha +1893 Bratislava,
 oo 20. 7. 1830 Praha, Karel svobodný pán Braunn, *8. dubna 1799 Praha +4. července 1864 Temešvár,

Mladší větev

Mladší větev rodiny von Helly založil mladší ze synů Ignáce von Helly, Jiří Petr von Helly. Narodil se v Praze roku 1803, narozdíl od ostatních členů rodiny vstoupil do císařské armády, kde dosáhl hodnosti hejtmana. Zemřel roku 1876 a byl pohřben na Malostranském hřbitově v Košířích. Oženil se roku 1832 s Alžbětou Janou Nepomucenou Annou von Bauer u. Adelsbach, dcerou Dr. Václava Bauera von Adelsbach.

Z manželství se narodilo celkem osm dětí jejichž potomci přenesli rod do 20. století.

Jiří Petr von Helly, *4. září 1803 Praha +6. srpna 1876 Praha, c.k. hejtman
oo 22. 11. 1832 Praha, Alžběta Johanna Nepomucena Anna von Bauer u. Adelsbach, *31. ledna 1805 Praha +21. března 1860 Praha, dcera Dr. Václava Bauera von Adelsbach a Anny Krinerové,

Potomci:
1. Wilhelmine Theresie von Helly, *7. února 1834 Praha +4. března 1871 Praha,
2. Elisabeth Wilhelmine von Helly, *12. července 1835 Loket +5. října 1835 Svatava,
3. Jiří Maria Emanuel Karel Johann Ignác von Helly 6), *20. července 1836 Svatava +?,
 oo 7. 2. 1867 Salzburg, Marie Anna Theresie Sallinger, *12. března 1848 +?, dcera Johanna Sallingera a Kathariny Wieninger
  3.1 Eugen Maximilian Jiří Johann Nepomuk von Helly, *9. března 1872 Salzburg +28. prosince 1874 Salzburg,
  3.2 Jiří Maximilian Antonín Maria von Helly, *7. února 1881 St. Pölten
4. Oskar von Helly, *14. října 1837 Loket +3. března 1893 Hradec Králové,
 oo 1866 Josefov, Marie Rydlová +30. října 1892 Hradec Králové
  4.1 Barbara von Helly, *1868 Hradec Králové oo 1887 Hradec Králové, Friedrich Vrancx, *1856
  4.2 Josef von Helly, *15. března 1870 Hradec Králové +1932 Hradec Králové,
   oo 1892 Hradec Králové, Josefína Gotzová, *3. srpna 1873 Kutná Hora
  4.3 Marie von Helly, *1871 Hradec Králové
5. Alexander Johann von Helly, *4. dubna 1839 Cheb +11. listopadu 1839 Cheb
6. Viktor von Helly, *30. listopadu 1840 Cheb +7. srpna 1890 New York,
 oo 27. 8. 1870 Manhattan, New York, Caroline Schroetter, dcera Johanna Schroettera a Margarethy Winisch
  6.1 Viktor von Helly, *9. června 1883 New York
  6.2 Karoline von Helly, *29. listopadu 1884 New York
7. Marie Theresie von Helly, *17. června 1842 Cheb,
8. Emanuel Antonín Václav von Helly, *23. září 1844 Cheb +25. března 1845,

Starší větev

Starší rodovou větev založil pravděpodobně nejvýznamnější člen rodu Karel Boromejský rytíř von Helly. Narodil se v Praze 15. prosince 1793, stejně jako jeho předkové se zabýval studiem farmacie v Praze, na kterých se seznámil s Janem Evangelistou Purkyněm. 18. srpna 1814 promoval a roku 1822 převzal po svém otci slavnou staroměstskou lékárnu, kterou držel ještě roku 1866. Během svého života se výrazně zapojil do veřejného dění a již roku 1825 se stal jedním ze zakladatelů České spořitelny. Spořitelnu vedl ve funkci vrchního ředitele do roku 1861, za své veřejné zásluhy byl císařem vyznamenán řádem Františka Josefa, na základě nejvyššího rozhodnutí byl den před svou smrtí, 17. dubna 1873 povýšen do rytířského stavu s titulem "Ritter von Helly".

Povyšovací diplom byl vystaven 2. srpna 1873 na jména jeho tří pozůstalých dětí, Karla Ignáce Josefa, Henrietty a Richarda Johanna. Karel B. von Helly zemřel 18. dubna 1873, byl od 5. srpna 1818 (Praha) ženat s Katharinou Bischoff, dcerou lékaře a profesora Josefa Bischoffa z Kremsmünsteru a jeho manželky Thekly Guilelmo. Z manželství se narodilo celkem pět dětí jejichž potomky lze dohledat dodnes.

Karel Boromejský von Helly, *15. prosince 1793 Praha +18. dubna 1873 Praha, rytíř řádu Františka Josefa, 2. srpna 1873 "Ritter von Helly",
oo 5. 8. 1818 Praha, Katharina Bischoff, *7. června 1795 Linz +27. října 1865 Praha, dcera Prof. Mudr. Josefa Bischoffa a Thekly Guilelmo.

Potomci:
1. Karolina Anna von Helly, *7. února 1822 Praha +12. ledna 1859 Praha,
 oo 10. 8. 1841 Praha, Antonín rytíř Jaksch von Wartenhorst 7), *11. dubna 1810 Stráž pod Ralskem +2. září 1887 Luhov, - potomci,
2. Karel Ignác Josef rytíř von Helly 8), *14. ledna 1826 Praha +7. srpna 1891 Graz,
 oo 16. 7. 1860 Wildenschwert, Josefina Skraup *25. dubna 1832 +27. prosince 1923, dcera kapelmistra Františka Škroupa a Josefíny Koudelkové,
  2.1 Agnes von Helly, *7. srpna 1861 Trient +?,
   oo 1. 5. 1886 Graz, Ludwig Eduard Ebner, *1851 +?, lékař a universitní profesor,
  2.2 Karoline von Helly, *26. září 1864 Graz +?,
   oo 31. 5. 1887 Graz, Hermann Dittrich, *1847 Praha +?, waldsteinský nejvyšší lesní rada, komtur řádu Františka Josefa,
  2.3 Karel rytíř von Helly, *11. října 1865 Graz +23. května 1932 Wien, vrchní vojenský lékař, sekční rada a zemský sanitární inspektor,
   oo 8. 4. 1891 Marie von Vorbeck, *27. července 1868 Graz +?, dcera Ludwiga von Vorbeck a Marie Andriessen, bez potomků,
  2.4 Richard rytíř von Helly, *26. dubna 1867 Graz +?, právník a vrchní krajský komisař,
  2.5 Josephine von Helly, *10. srpna 1868 Graz +?,
  2.6 Heinrich Karl rytíř von Helly, *25. října 1869 Graz +?, právník a krajský komisař,
3. Henriette von Helly, *16. května 1827 Praha,
 oo 1. 9. 1855 Praha, Wenzel Girzikowsky, advokát,
4. Johanna von Helly, *30. ledna 1830 Praha +1. srpna 1865 Salzburg,
 oo 1. 10. 1858 Praha, Wenzel Günthner, chirurg, vládní rada, profesor a zemský sanitární referent,
5. Richard Johann rytíř von Helly 9), *7. února 1832 Praha +25. září 1904 Praha,
 oo 6. 1. 1859 Praha, Emilie Hezner, *14. října 1835 +?, dcera císařského rady a kupce Friedricha Heznera a Terezy Heznerové,
  5.1 Emilie Theresie von Helly, *26. prosince 1835 Praha +16. března 1942 Praha,
   oo 5.5. 1883 Praha, Gustav Diehl, *2. září 1852 +29. března 1929, továrník,
  5.2 Friedrich rytíř von Helly, *9. února 1862 Praha +?, kupec a kancléř císařského konzulátu v Bordeaux,
   oo 15. 6. 1895, Henriette de Nairac, *18. října 1862 Bagnires, bez potomků,
  5.3 Richard rytíř von Helly, *15. srpna 1868 Bubeneč +19. září 1937 Praha, obchodník s vínem, dvorní dodavatel a šéf firmy Dr. Helly a spol.,
  5.4 Elisabeth Theresie von Helly, *8. října 1870 Praha +15. ledna 1944,
  5.5 Leo rytíř von Helly, *4. ledna 1873 Praha +23. června 1899 Praha,
  5.6 Alexander rytíř von Helly, *24. listopadu 1874 Praha +1917, hejtman pěšího pluku č.28 10),
   oo 16. 11. 1909 Albína Schram, *23. srpna 1887 Praha, dcera Albína Schrama a Miny Brdičkové,
   5.6.1 Margareta von Helly, *6. listopadu 1911 +?,
    oo 28. 11. 1931 Praha, Dr. Jindřich Frank,
   5.6.2 Lotte von Helly, *26. prosince 1913

Rodový erb

Rodový erb tak jak byl udělen roku 1767 nemá žádnou výtvarnou návaznost na erby výše zmíněných irských klanů. Při povýšení Johanna Jiřího Helly do šlechtického stavu dědičných zemí 6. listopadu 1767 byl císařovnou Marií Teresií udělen vyznamenanému erb, blason: Štít polcený a levá polovina dělena. 1. pole zlaté s černou orlicí s červenou zbrojí vyrůstající z dělící linie, 2. pole modré se zlatou šestihrotou hvězdou, 3. pole červené se zlatou pohanskou korunou o pěti špicích. Klenotem na zlatě korunované turnajské přilbici s černo-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly, je vyrůstající černá orlice ze štítu.

Při povýšení do rakouského rytířského stavu roku 1873 byl erb upraven pouze přidáním druhého klenotu, blason: Štít jako roku 1767. Klenoty na zlatě korunovaných přilbicích, 1. černo-zlaté přikrývadla a rostoucí černá orlice, 2. červeno-zlatá přikrývadla, mezi černými orlími křídly letící zlatá včela.


Erb uděleny při povýšení do rytířského stavu


Přílohy:
1) Oblasti Sligo a Cork na mapě Irska
2) Hrobka rodiny Helly na mapě Olšanských hřbitovů

Poznámky:
1) Johann Jiří Helly koupil v polovině 18. století ve Vlašské ulici dům č. 334-32, zv. "U růžence".
2) Lékárnu rodina Helly vlastnila až do roku 1879, její nádherný barokní interiér byl vystaven na Všeobecné jubilejní výstavě roku 1891 v Praze a posléze byl věnován Národnímu museu, kde je umístěn v depositáři.
3) V Městském museu v Praze na Poříčí jsou uloženy obraz Johanna Jiřího Silvestra Hellyho a jeho manželky Anny Kateřiny z roku 1740.
4) Saalbuch 216, 650v.
5) Karel Antonín Ballabene byl významný pražský kupec a bankéř konce 18. století, který vlastnil mimo jiné dům č. 1735-33 v Dlouhé třídě zv. "U Krkavců" a byla po něm pojmenovaná dnes již neexistující usedlost Balabenka v Libni. Jeho vnučka Karolína se zde seznámila se svým budoucím mužem, hudebním skladatelem Františkem Škroupem.
6) c.k. plukovník, odešel do výslužby roku 1857
7) Dr. Antonín Jaksch, lékař vládní rada a universitní profesor byl rytířem řádu Železné koruny III. třídy a 16. srpna 1871 byl povýšen do rakouského rytířského stavu s titulem "von Wartenhorst", rodina vlastnila alodní statky Luhov, Dolany a Hracholusky na Plzeňsku.
8) Karel Ignác Josef von Helly byl roku 1873 povýšen do rakouského rytířského stavu, vystudoval lékařství na pražské universitě, kde promoval 24.11.1849, později se stal sekundářen v pražské Všeobecné nemocnici a od roku 1856 byl asistentem na porodní klinice,7. května 1859 habilitoval v Praze na universitě. 27. května 1860 odešel jako primář do Terstu a od 13. listopadu téhož roku se stal universitním profesorem porodnictví a gynekologie na universitě ve Štýrském Hradci (rovněž vedl gynekologickou kliniku), kde se i s rodinou usadil a narodily se i jeho děti. V letech 1874-75 zastával funkci rektora university. Tato rakouská odnož však již s největší pravděpodobností nežije, protože ani jeden ze synů neměl na počátku I. světové války žádné potomky.
9) Richard Johann rytíř Helly pokračoval v rodinné tradici farmaceutů, stal se doktorem chemie a lékárníkem. Jeho synové se již zabývali jinými zaměstnáními a Richardovou smrtí tradice lékárnického rodu zanikla.
10) Roku 1896 byl propuštěn do civilu.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky