Konference Rytířské duchovní řády ve střední Evropě - Středověk


Prof. Dr. Karl Borchardt a Doc. Libor Jan, PhD. v zastoupení Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Moravského zemského muzea Brno a Templářských sklepů Čejkovice, vinařské družstvo pořádají konferenci

Rytířské duchovní řády ve střední Evropě - Středověk

Kontaktní údaje

Konference se bude konat ve dnech 8. až 10. dubna 2010 v prostorách zámku (bývalé templářské komendy) v Čejkovicích. Zámek Čejkovice leží severozápadně od Hodonína nebo severně od Velkých Bílovic.
Čejkovice je možné dosáhnout autobusem z Brna do Hodonína, přestup v Čejči, nebo vlakem na trati Břeclav-Přerov, stanice Hodonín, a odtud autobusem do Čejkovic.

Konference si klade za úkol zmapovat aktivity rytířských duchovních řádů v prostoru střední Evropy (Římsko-německá říše, Polsko, Uhry, tj. území dnešních států Německo, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko) především z hlediska jejich příchodu a administrativy. Zaměří se také na některé specifické problémy, např. otázky hospodářské základny či specifické projevy v kulturní oblasti.
Ve dnech 8. až 9. dubna 2010 proběhne vlastní jednání (konferenčními jazyky budou němčina a angličtina), dne 10. dubna se při dostatku zájemců plánuje exkurze do bývalých řádových komend Hostěradice, Templštejn, Horní Kounice a Mailberg.

Přihláška

Příhlášku k účasti na konferenci a kontaktní údaje pořadatelů najdete zde .


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky