Matiné Hmotné heraldické památky, metody a možnosti jejich soupisů


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně pořádá v sobotu 7. 11. 2009 v době od 9:45 do 15:00 hodin Matiné:

Hmotné heraldické památky, metody a možnosti jejich soupisů

Pořadatelé předpokládají že budou předneseny referáty, které přinesou aktuální informace o soupisech "Hmotných heraldických pramenů" a ukáží na i metodické (technické) problémy spojené s jejich přípravou. Písemné prameny heraldiky budou předmětem dalšího matiné v budoucnosti.
V průběhu jednání vystoupí i představitelé dalších genealogických a heraldických společností z České republiky, případně ze Slovenska, kteří budou informovat o svých aktivitách na poli genealogie, heraldiky a dalších pomocných věd historických.
Podnětná bude i plánovaná diskuse o možnostech heraldicko - genealogických společností i jednotlivců při sepisování heraldických památek, jejich dokumentaci a případně pomoci při jejich ochraně ve spolupráci s památkáři. Členové heraldicko - genealogických společností ze svých cest po ČR i ze zahraničí, mají bohatou fotodokumentaci, která by mohla sloužit širšímu okruhu zájemců a badatelů. Mohli bychom tak navázat, na tvorbu fotoarchivů, které vznikaly v minulém století. Dnes se technické možnosti dokumentace a především archivace výrazně změnily a bylo by vhodné této skutečnosti využít.

Organizační pokyny

Náklady spojené s účastí na matiné si hradí účastníci.

Zájemci o účast se mohou přihlásit do 15. října 2009 na níže uvedenou kontaktní adresu:
Doc. PhDr Tomáš Krejčík, CSc. v. r.
Tomas.krejcik@osu.cz
Grohova 33
602 00 Brno


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky