Matiné 2010 - Rodinné kroniky


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně pořádá v sobotu 6. 11. 2010 v době od 9:00 do 16:30 hodin Matiné:

Rodinné kroniky - jejich aktuální stav a možnosti dalšího vývoje

které se bude konat v budově Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně Božetěchova 2, Brno-Královo Pole (bývalý kartuziánský klášter). Viz mapa.

Náplní letošního matiné budou rodinné kroniky, jejich sestavování, výsledná podoba a presentace. Očekávají zamyšlení o proměnách rodinných matrik v současné době, kdy je možno do jejich podoby organicky začlenit různé presentační možnosti s využitím audiovizuálních postupů. Přičemž je patrné, že se v současné době jistou formou rodinných kronik stávají webové stránky jednotlivých rodů, které získávají na oblibě svou snadnou realizací nebo jednoduchou aktualizací. Od rodové kroniky ovšem očekáváme často ucelenější pohled a trvalejší podobu, je však zřejmé, že obě formy si budou někdy konkurovat a jindy se mohou vzájemně podporovat.

Pořadatelé nabízejí následující formy vystoupení či zapojení do programu Matiné 2010:
A) Hlavním bodem Matiné 2010 budou rodové kroniky samotné, jejich majitelé a tvůrci je mohou předvést účastníkům setkání. Pořadatelé doufají, že se podaří vytvořit podmínky, pro důstojnou a bezpečnou prezentaci kronik během vlastního programu jednání. Případní vystavovatelé vyplnění formulář A.

B) V přednáškové části proto pořadatelé předpokládají jen referáty obecněji koncipované a teoreticky zaměřené, přednost také dostanou informace o kronikách, které jsou uloženy v archivech nebo muzeích. Referenty vyplní formulář B.

C) Pokud bude mít tato výzva patřičnou odezvu, počítají pořadatelé se zpracováním Korpusu rodových kronik Čech, Moravy a Slezska (část 1), tedy informativním přehledu již hotových nebo takřka hotových kronik. Vycházejí z osnovy, která byla použita již v minulosti a podle níž byly publikovány rodinné kroniky na stránkách Genealogických a heraldických informací. Zájemce o tuto formu spolupráce vyplní přiložené osnovy v příloze C.

Pořadatelé se však nebrání i jiným formám účasti na Matiné a zajistí patřičné technické vybavení potřebné pro presentace. Pro účastníky Matiné bude připravena prohlídka bývalého kartuziánského kláštera s výkladem.
Výzva bude také adresována kolegům ze Slovenska a z dalších společností obdobného zaměření k účasti.

Další informace

Zájemci o účast se mohou přihlásit do 15. října 2009 na níže uvedenou kontaktní adresu:
Doc. PhDr Tomáš Krejčík, CSc. v. r.
tomas.krejcik@osu.cz

Přihláška je k dispozici zde.

Aktuální informace budou k dispozici na internetových stránkách MGHS.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky