Konference Nečtiny 2001


Pozvánka na odbornou konferenci

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze,
Fantova 1784, 155 00, Praha 13, Stodůlky,
Tel.: 02/51613490,
E-Mail: cghsp@email.cz

ve spolupráci

Klub pro českou heraldiku a genealogii,
U Rajské zahrady 20, 130 00, Praha 3
Tel./Fax: 02/22714283,
E-Mail: heraldika@email.cz

si dovoluje upozornit své členy jakož i další zájemce o genealogii a heraldiku, že pořádá v sobotu a neděli 28. - 29. dubna 2001 ve výcvikovém středisku ZČU v zámku Nečtiny odbornou konferenci:

Genealogica ac heraldica bohemica

s podtitulem "Česká genealogie a heraldika na prahu 3. tisíciletí". Účelem akce je zprostředkování kontaktu mezi odbornými a laickými genealogy a heraldiky a navázání na tradici setkání genealogů a heraldiků, pořádaných v osmdesátých letech v Ostravě. program by měl sestávat z několika bloků odborných příspěvků (šlechtická genealogie, občanská genealogie, heraldika, ostatní PVH), dostatek prostoru by měl být poskytnut i volné diskusi mezi účastníky.

Podmínkou účasti je uhrazení účastnického poplatku ve výši 300,- Kč, zahrnujícího nocleh ze soboty na neděli a sborník konferenčních příspěvků, který bude vydán v průběhu následujícího půlroku. V případě zájmu je možno zajistit nocleh již z pátku na sobotu (125,- Kč) a stravu na celý víkend (snídaně 25,- Kč, oběd a večeře po 50,- Kč). Autoři referátů jsou od účastnického poplatku osvobozeni !

Závazné přihlášky zašlete na adresu společnosti nebo prostřednictvím e-mailu do 1.3.2001. Později přihlášeným nemůžeme zaručit ubytování v prostorách zařízení. Autoři příspěvků žádáme o dodání stručné anotace (cca 100 slov) ve stejném termínu - bez anotace nebude referát přijat.

Srdečně se těšíme na Vaši účast.

Informace k průběhu konference

Průběh konference

Informace najdete zde.

Anotace přednášek

Informace najdete zde.

Sborník příspěvků

CGHSP vydala ke konferenci sborník, jehož bližší popis najdete zde. Tento sborník lze u CGHSP zakoupit.

Pozvánka CGHSP

Informace najdete zde.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky