Výstava Kamenné svědectví minulosti - Heraldické památky Novojičínska


Muzeum Novojičínska - příspěvková organizace ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, Biskupstvím ostravsko-opavským a Technickým muzeem v Brně, slavnostně otevřou dne 25. září 2008 v 17.00 putovní výstavu Kamenné svědectví minulosti - Heraldické památky Novojičínska

.

Místo konání vernisáže: Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku
Úvodní slovo na vernisáži výstavy: Radek Polách, autor projektu & PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě
Hudební doprovod vernisáže: Bakchus, Brno
Výstava ve Fulneku je pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Petra Adamce a starosty města Fulneka Ing. Josefa Dubce.
Součástí vernisáže bude otevření doprovodné výstavy heraldických prací Miroslava Pavlů a Mgr. Ivo Durce
Výstava je zpřístupněna pro nevidomé a slabozraké návštěvníky.

Výstava bude putovat po několika městech a obcích Moravskoslezského kraje, zahájení proběhne ve Fulneku v roce 2008 a ukončení v Novém Jičíně v roce 2010. Výstava ponese neoficiální název "Nejtěžší putovní výstava v dějinách moravského muzejnictví", vystaveny a transportovány budou exponáty - sbírkové předměty o váze více než šesti tun.

Součástí výstavy bude cyklus přednášek na téma heraldika, historie, architektura, archeologie a další příbuzné obory. Předběžně jsou dohodnuty následující termíny:

Kurátoři výstavy pamatují i na dětské návštěvníky neboť v programu výstavy je i výtvarná soutěž "Namaluj si svůj erb". Soutěž bude určena pro děti a mládež předškolního a školního věku, kdy budou moci si přímo v prostorách výstavy vytvořit vlastní ztvárnění svého rodového erbu. Soutěž bude na závěr výstavy vyhodnocena a budou rozděleny věcné ceny.

Více informací k výstavě a ukázku některých artefaktů najdete na internetových stránkách Muzea Novojičínska. Kurátorům se podařilo připravit se spolupráci s nakladatelstvím Libri "katalog výstavy", který vyšel jako samostatná publikace tohoto nakladatelství.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky