Zajímavé osobnosti mezi vojáky, vědci a průmyslníky Rakousko-Uherska
Osobnost Vincenc Josef František Daněk von Esse
Charakteristika významný půmyslník
Autor článku PHDr. Jaroslav Tovačovský - Jiří Ungermann
Prameny Petr Mašek - Modrá Krev, Mladá fronta 1999,
M. Mysliveček - Erbovník 2, Horizont 1997
Erb (Zobrazení/Blason) Zobrazit Rodokmen Zobrazit

Vincenc Josef František Daněk (1826 - 1893) nejprve vystudoval strojírenství na vídeňské polytechnice, poté pracoval v pražském polytechnickém institutu a v pražské továrně Breitfels & Evans. Své zkušenosti zůročil při založení strojírenské továrny "Daněk & Co." (společně s J. Götzlem) roku 1854 v Praze - Karlíně, která byla specializovaná na výrobu strojních zařízení pro cukrovary a rafinérie. Během dalších let následovala spojení s dalšími průmyslovými podniky (např. Českomoravská Kolben-Daněk).

V roce 1878 byly Daňkovy zásluhy oceněny udělením šlechtického titulu s predikátem "von Esse".

Příjmy pocházející ze zisku jeho průmyslových podniků umožnili Daňkovy postupně zakoupit panství Tloskov (roku 1872), hrad Líšno u Benešova (přestavěný v letech 1873 až 1884), Krchleby a palác v pražské Opletalově ulici. Rovněž zámek Tloskov prošel přestavbou v letech 1921 až 1923.

Vincenc Josef František D. von E. byl od roku 1856 ženatý s Augustou Walpurgou Marií Haßmannovou (1835-1919). V manželství se narodili pouze dva synové. Mladší bezdětný Zdenko Leopold Antonín (1868-1911) a starší syn Vincent Josef Ferdinand (1858-1895), dědic výše zmíněných statků. Vincent Josef Ferdinand měl v manželství s Josefinou Ludmilou sv. p. Waldek (nar. 1864) rovněž jen dva syny, kteří si po jeho smrti majetek rozdělili. Mladší syn Oskar Julius August (nar. 1893), pán na Tloskově a Krchlebech byl ženatý s Margaretou Umbertovou. Starší syn Vincent František Josef (nar. 1887), pán na Líšně a pokračovatel rodu, byl ženatý s Kateřinou Hubertinou Mockovou (nar. 1893). V manželství se mu narodili dvě děti, Kateřina Adelheida Augusta (nar. 1920) a Josefina Adelheida Kateřina (nar. 1921).

Někteří potomci této rodiny žijí na území České republiky dodnes.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky