Zajímavé osobnosti mezi vojáky, vědci a průmyslníky Rakousko-Uherska
Osobnost Heinrich Kaspar Mattoni
Charakteristika významný podnikatel Rakouska-Uherska
Autor článku PHDr. Jaroslav Tovačovský
Prameny Milan Myška a kolektiv - Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska,
Petr Mašek - Modrá krev, 2. vydání,
Milan Mysliveček - Velký erbovník, svazek 2,
Jan Županič - Nová šlechta rakouského císařství
Erb (Zobrazení/Blason) Zobrazit Rodokmen Zobrazit

Kyselky jsou léčivé minerální vody bohaté na kysličník uhličitý. Z celé řady u nás vyvěrajících minerálek je obzvláště oblíbená "kysibelka" (dnes Mattoni kyselka), dříve zvaná podle místa svého zřídla v lázeňské obci Kysibl - Puchštejn (Gierstrübel-Puchstein) u Radešova v okrese Karlovy Vary.

Ačkoli byla tamější kyselka známá od roku 1614 byl to až Heinrich Kaspar Mattoni (11.8.1830 - 14.5.1910), který specifikoval její léčebné účinky a zavedl lázeňské kůry. Za své zásluhy byl Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27.10.1889 a diplomem ze dne 3.1.1890 povýšen do šlechtického stavu. H.K. Mattoni získal také důstojenství císařského rady. Dne 28.11.1899 dostává italský titul "Nobile" a původní znak rodiny "Mattoni"

Rodina Mattoni pochází z italského Tremezzina na západním břehu jezera Lago di Como. Zde se již ve XIV. století objevuje jméno "de Mattonibus" nebo "de Mattonis". Podle rodinné genealogické legendy odvozuje rodina svůj původ od šlechtické rodiny Pazzi usedlé ve Florencii již od 11 století. První zmínka ve florentských pramench je z roku 1088 kdy se prý křížácké výpravy do Palestiny účastnil Rainero Pazzi a vedl skupinu 2400 toskánských křížáků. Prokázána je však až účast Jacoba von Mattoni v císařském poselstvu hraběte Virmonda v roce 1719.

H.K. Mattoni získal panství Kyselka, které pak rodina Mattoni držela až do konce druhé světové války.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky