Zajímavé osobnosti mezi vojáky, vědci a průmyslníky Rakousko-Uherska
Osobnost Othmar von Zawodsky, generálmajor
Charakteristika významný voják rakousko-uherské armády
Autor článku PHDr. Jaroslav Tovačovský
Prameny .
Erb (Zobrazení/Blason) Zobrazit Rodokmen Zobrazit

Othmar Záwodsky narozený 21. 9. 1843, pocházel z rodiny hospodářského správce. Po svém vstupu do armády postupoval v hodnostech až do hodnosti generálmajora. V roce 1903 byl jmenován velitelem dělostřelecké brigády. V průběhu vojenské kariéry postupně získal mnohá ocenění. Mezi jinými řád Železné koruny III. třídy, stal se rytířem Leopoldova řádu a řádu Františka Josefa. Za své zásluhy byl povýšen 18. 2. 1899 diplomem císaře Františka Josefa do šlechtického stavu jako "Edler von Zawodsky".

Othmaru Zawodskému byl udělen následující erb. Štít dělený, horní polovina modrá se zlatým rostoucím gryfem, držícím meč světlemodrý se zlatou rukojetí, spodní pole zlaté s hořícím granátem doprovázeným po obbou stranách červenými šesticípími hvězdami. Na turnejské korunované přilbě s modro-zlatými a červeno-zlatými krydly, zavřená orlí křídla, přední modro-zlaté dělené, zadní zlato-červené dělené.

Othmar Zwodsky byl od roku 1876 ženat s Kamillou Lankmayer. V manželství se narodili tři děti. Nejstarší Konstantin (1877-1883), nejmladší Kamilla (1886-1893) a prostřední Othmar (nar. 2. 10. 1884), který následoval otce ve vojenské kariéře jako poručík dělostřelectva.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky