Výstava Putování za předky


Od 22. dubna do 25. května 2008 probíhá v prostorách Novoměstské radnice v Praze výstava "Putování za předky" pořádaná Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.

Cílem této výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami historickými jakými jsou genealogie a heraldika. Návštěvník výstavy spatří na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které ho chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisné badatele.
Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavou krásně vypracovaných erbů jejichž autory jsou členové ČGHSP Stanislav Kasík, Karel Chobot, Jan Oulík, a Arnošt Drozd.
Poznámka: Převzato z informačních materiálů pořadatele.

Výstava je situovaná do 3. patra Novoměstské věže na Karlově náměstí v Praze I. Otevírací doba je od úterý do neděle, 10:00 až 18:00 hodin.

Některé další informace najdete na internetových stránkách ČGHSP a Novoměstské radnice.

Obrázky z výstavy:

Několik obrázků z výstavy najdete zde.


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky