PhDr. Jaroslav Tovačovský - Příspěvek ke genealogii mašála Radeckého z Radče


Nejvýznamější osobnost rodu Radeckých z Radče, maršál Jan Josef Václav, hrabě Radecký z Radče (1766-1858) se nestal důstojníkem rakouské armády pouhou náhodou.

Nejen, že celá řada příslušníku blízkého i vzdálenějšího rodiného okruhu byla příslušníky armády, ale i celá řada jeho předků po meči i po přeslici měla významné zastoupení v řadách rakouské armády. Díky rodiným tradicím a zděděným sklonům mohla v jeho osobě vykrystalizovat významná vojenská osobnost. Nepochybně však hrál roli i příbuzenský poměr s velícími důstojníky, který byl vedle talentu a štěstí hnacím motorem jeho úspěšné kariéry.

V následujících genealogických schématech se pokusím poukázat na tyto vazby


Kontakt | Seznam článků | Úvod | Novinky