Genealogie a Heraldika 1-2/2007 - Ukázka z časopisu č. 4


Recenze publikace: Karel Vavřínek, Petr Mašek, Vladimír Pouzar - Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, kresby erbů Miloslav Sýkora, stran 454, vyšlo v nakladatelství Martin, Brandýs nad Labem 2007

Zásluhou nejen fundovaných autorů, ale i nakladatele, kde za firmou Martin je skryt spisovatel a básník Eduard Petiška, vychází již druhý svazek almanachu věnovaného tzv. nižší šlechtě. Je to jistě odvážný počin, vždyť takových "Adel von", které nejen za zásluhy, ale především za peníze bylo zaznamenáno v bývalé monarchii více než tisícovka. Zatímco u panských rodů obvykle nechybí formulace spojená se zeměmi Koruny české, tak u tzv. nižší šlechty, toto až na výjimky nebývá uvedeno. Je pak problematické, zdali jsme oprávnění u nobilitovaných politiků, úředníků, vojáků, umělců, průmyslníků, obchodníků a jiných profesí používat označení "českých". V samotné heraldice pak nové a nápadité figury, těchto povýšenců chybějí. Erby jsou do značné míry dosti uniformní a jen opakují starší vzory.

Zahájení řady almanachů "nižší šlechty" s upřesněním "mající vztah k českým zemím" nutno brát jako neúplný výběr rodů z běžné literatury 19. a počát-ku 20. století. Zarážející je, že autoři nečerpali z mnoha stovek prací uveřejněných v druhé polovině 20. století v periodikách heraldických a genealogických společnos-tí. Nejde jenom o čtyřicet ročníků naší "Heraldiky a genealogie", ale i "Heraldické ročenky" vycházející nepřetržitě od roku 1974. dále "Genealogických a heralických listů", kterých je již 27 ročníků, "Moravských genalogických a heraldických informací" a dalších periodik vycházejících v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích i jinde, o sbornících z konferencí a sjezdů ani nemluvě. S přihlédnutím k bohatství z nich publikovaných studií, by Almanach několikanásobně narostl. Nicméně však Almanach je potřebný a je inspirující pro další studie, které již budou jistě opřeny o využití novější literatury i opomíjených archivních pramenů.

Autor recenze: František Skřivánek

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky