Genealogie a Heraldika 3-4/2007 - Ukázka z časopisu č. 4


Recenze publikace: Klara Woitschová - Listy z památníku ve Wunschwitzově sbírce

V prosinci tohoto roku dostanou příznivci české heraldiky hodnotného Ježíška. Národní archiv zveřejňuje ve svém sborníku Paginae historiae č. 15, skvělou práci Kláry Woitschové Listy z památníků ve Wunschwitzově sbírce maximálně vhodným způsobem, neboť všech více než 200 vyobrazení je vyvedeno na dobrém papíře a barevně (4 obrázky na jedné straně A5). Klára Woitschová, ještě pod svým dívčím jménem Kučerová, udělala obci heraldické a genealogické radost již jednou, prací Pohřební štíty ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce (Paginae historiae č.12). Článek byl doprovázen vyobrazeními pohřebních štítů na CD-R. Úmyslně zhoršená kvalita obrázků na elektronickém nosiči nakonec vedla ke znehodnocení celkového dojmu, figury na složitějších erbech jsou nečitelné. Toto není výtka vůči autorce, neboť ta se s tématem vypořádala svědomitě. Proto lze následovníkům vřele doporučit obrázky raději nekomprimovat a když, tak s citem.

Pravděpodobně i v čísle 16 stejnojmenného sborníku vyjde další, heraldicky laděný počin, článek s pracovním názvem České salbuchy a v nich obsažená vyobrazení erbů. Jde o vyobrazení více než 400 erbů ze salbuchů č. 12a, 12b a 106 doprovázená tabulkou. Autoři Anton F. Malinovský a (PhDr.) Helena Sedláčková hodlají zpřístupnit veřejnosti i odborníkům všechna dotčená vyobrazení. O editačních detailech zatím nelze mluvit, neboť se o nich teprve jedná.

Autor recenze: AFM

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky