Genealogie a Heraldika 3-4/2008 - Ukázka z časopisu č. 4


Recenze publikace: Mariusz Makowski - Šlechtická sídla na těšínském Slezsku / Szlacheckie siedziby na Śląsku Cieszyńskim, nakladatelství Regio, Český Těšín, 2005

Kniha má pevnou vazbu, barevný tisk na křídovém papíru rozměrů 32 x 24 cm, 350 stran. Jde o reprezentativní publikaci, prostřednictvím níž se čtenář seznámí se 47 objekty na české i polské straně Těšínska, mezi kterými jsou hrady, zámky a tvrze. Cena 600 Kč, což na takto pojatou knihu není zase tak mnoho.

V úvodu je stručně popsána historie Těšínska od středověku po současnost. Jednotlivým objektům, s výjimkou hradu v Těšíně a zámků ve Fryštátu, Velkých Hůrkách a Bílsku, je věnován stručný text jen na části jedné strany. Na následující straně je tentýž text v polštině. Na stránkách s texty a několika dalších stranách jsou historické i současné pohledy na objekty, fotografie interiérů, podobizny majitelů a jejich rodin, umělecké a písemné památky vztahující se k objektům nebo jejich majitelům a také erby majitelů objektů.

Už v úvodním slově se píše, že „tato publikace není vědeckou studií, nýbrž má za úkol seznámit čtenáře s některými šlechtickými objekty, jejich historií, architekturou a zároveň i s významnou úlohou šlechty v dějinách Těšínska.“ Toto předsevzetí se publikaci podařilo naplnit, přestože do ní byly vybrány jen nejvýznamnější šlechtická sídla Těšínska. Její přínos je v tom, že upozorňuje laickou veřejnost na stavební památky, kolem kterých se bez povšimnutí projede, ve kterých po moderních přestavbách už není původní objekt rozeznatelný, nebo už zanikly. Menší polovina uvedených šlechtických sídel je za hraniční čárou, a některé z nich doslova jen pár kroků, o kterých se mnoho lidí z české strany dozví vůbec poprvé.

Autor recenze: L.Kov

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky