Genealogie a Heraldika 3-4/2008 - Ukázka z časopisu č. 5


Zpráva: Jiří Ungermann - Změna telefonní linky

Vážení členové klubu, jistě není nutné na úvod zbytečně popisovat vlnu ekonomických problémů, která gradovala a postupně v druhé polovině letošního roku zasáhla nejen americký kontinent, ale i Evropu a pochopitelně i Českou republiku. Prognózy dalšího vývoje ekonomiky jsou spíše neradostné a začínají reálně zasahovat do širokého spektra nejrůznějších oblastí.

Vedení klubu předpokládá pro příští rok zvýšení vstupních výdajů, které negativně ovlivní naše hospodaření. Zejména očekáváme razantní zvýšení nákladů souvisejících s tiskem a distribucí klubového časopisu „Heraldika a genealogie“. Nechceme tuto situaci řešit „tradičním“ zvýšením členských poplatků a proto jsme se rozhodli přijmout včas některá úsporná opatření a vyhnout se tak nečekaným překvapením v průběhu roku.

Z tohoto důvodu přistupujeme k následující změně. Nyní používané telefonní a faxové spojení („pevná linka“) patří k největším výdajovým položkám rozpočtu. Bez ohledu na počet hovorů klub hradí měsíčně relativně vysokou částku. Faxové spojení je využíváno stále méně a méně, protože je nahrazováno e-mailovou komunikací. Proto jsme se rozhodli nahradit stávající telefonní spojení úspornějším řešením, tj. využíváním služeb mobilních operátorů a rezignovat na existenci faxového čísla. Telefonním číslem klubu je od 1.1.2009 toto číslo:

774 101 878

Věříme, že toto opatření přijmete s pochopením. Samozřejmě i nadále bude telefonní číslo dostupné ve stejném časovém intervalu jako nyní. Informace o změně telefonního čísla bude avízována nejen na našich internetových stránkách, ale předána i partnerům Klubu.

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky