Genealogie a Heraldika 1-2/2009 - Ukázka z časopisu č. 3


Recenze publikace: K. Müller, R. Polach, J. Zezulčík: Kamenné svědectví minulosti, heraldické památky Novojičínska, stran 208, foto a ilustr. převážně v barvě, nakl. Libri Praha 2008.

Encyklopedická publikace zahrnující lapidárium náhrobníků a dalších typů kamenných plastik s heraldickým a textovým obsahem nacházejících se v kostelech, hřbitovech a historických stavbách ve 31 obcích více méně z historicko - geografického hlediska umělého teritoria nazvaného v letech totalitní územní reorganizace Novojičínskem. Zahrnuje tedy obce vytržené ze slezského Opavského knížectví a Moravského markrabství. Proto také zhruba padesát zastoupených rodů, které zde mají lapidární památky, tvoří do určité míry nesourodé společenství. To je ovšem dáno odbornou ignorancí historické geografie měnícího se administrativního uspořádání našich zemí. Naproti tomu práce autorů je vynikající ukázkou sestavení katalogu, kde každý artefakt je po stránce jak výtvarného, tak i verbálního obsahu dokonale popsán, zpracován a historicky vyhodnocen. Pozoruhodná je fotodokumentace jednotlivých artefaktů. Jistě by si zasloužila uplatnění elektronického zobrazení, nikoliv pouze běžné fotografie, které mnohdy postrádají zřetelnosti. Práci autorského kolektivu danou jejich možnostmi lze hodnotit jako výbornou a dá se říci, že kdyby byly zpracovávány všechny lapidární památky našich zemí takovýmto katalogovým způsobem byly by nejen lákavými pro milovníky historie, ale i jako významný pramenný materiál.

Autor recenze: FerSkř.

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky