Genealogie a Heraldika 1-2/2009 - Ukázka z časopisu č. 6


Zpráva: Jiří Ungermann - Distribuce časopisu Heraldika a Genealogie – Anketa mezi členy Klubu

Vážení členové, jistě jste v minulých letech z povzdálí sledovali snahy vedení Klubu a redakce o změny v podobě a kvalitě našeho časopisu Heraldika a Genealogie a rovněž tak naše postupné směřování k digitalizaci archívu starších čísel HaG. Z těchto dvou, dosud nepříliš významných témat, se postupně stávají témata významná a aktuální. Na naše úvahy a záměry jsme Vás upozorňovali v číslech 3-4/2006 („Elektronické publikace v nabídce klubu“), 1-2/2008 („Aktuální situace v digitalizaci klubových časopisů“) a 3-4/2008 („Ediční program časopisu Heraldika a Genealogie“, „Informace na internetových stránkách - jen pro členy Klubu“).

Tato témata získávají nový rozměr i vlivem měnících se podmínek a prostředí, ve kterém se Klub pohybuje. Do možností, které máme v publikování zasahuje ekonomická situace (příjmy vs. náklady) včetně celosvětové hospodářské krize, možnosti v distribuci příznivě ovlivňuje rozvoj technologií a internetu (způsoby distribuce) a ve způsobu, kterým přistupujeme ke zdrojům a správě informací nás inspiruje příklad – přístup ostatních subjektů, správců nebo zprostředkovatelů informací (z těch lokálních např. www.manuscriptorium.com, Projekt Kramerius, dig.vkol.cz, www.heraldika.net, etc…).

Proto se na Vás nyní obracíme se záměrem zapojit Vás do diskuze v rámci Klubu, získat od Vás zpětnou vazbu k našim záměrům a získat povědomí o preferencích majoritní části členů Klubu. Takto sebrané informace nám pak lépe pomohou směrovat další vývoj publikační činnosti a digitalizace. Tyto informace nyní považujeme za stěžejní pro další vývoj Klubu, reagujte na tuto výzvu prosím!
Jako přiměřený způsob jsme zvolili anketu obsahující tři nejdůležitější otázky na, které chceme znát Vaše odpovědi. Ankety se můžete zúčastnit dvěma způsoby. Vyplněním elektronického nebo papírového dotazníku.

Ti z Vás, kteří dají přednost vyplnění papírového dotazníku mohou postupovat takto. Na předcházejících stranách vyplní dotazník (zaškrtnou vždy jednu ze tří nabízených odpovědí a uvedou své kontaktní údaje), vystřihnou formulář a zašlou jej v obálce na adresu Klubu. Adresu Klubu naleznou v tiráži časopisu. Dotazník zasílejte nejpozději do 31.10.2009.

Ti z Vás, kteří dají přednost elektronickému kontaktu, použijí dotazník připravený na serveru www.vyplnto.cz. Adresa dotazníku je http://3317.vyplnto.cz/. Postup pro vyplnění je uveden v návodu. Elektronický dotazník lze vyplnit pouze jednou. V případě chybného vyplnění, proto kontaktujte redakci (heraldika@email.cz). Jelikož Klub využil neplacené služby, je dotazník přístupný pouze dle podmínek poskytovatele, tj. na dobu určitou. Dotazník Distribuce časopisu Heraldika a Genealogie se bude respondentům zobrazovat do 15.10.2009 (pozdější odpovědi budou ignorovány).
Pro členy, kteří nebudou moci odpovědět do daného časového limitu, připravíme na internetových stránkách dotazník v elektronické podobě, který nám budou moci zaslat emailem.

Zaslané údaje zpracujeme a zveřejníme v dalším čísle našeho časopisu. V případě, že se Vaše preference odchýlí od současného stavu, budeme Vás informovat i o konkrétních změnách a jejich časování.V případě jakékoli nejasnosti nás neváhejte kontaktovat na naší emailové adrese heraldika@email.cz.

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky