Heraldika a Genealogie
Číslo 4/1972
Ročník 5
Charakteristika
Obálka/Vazba Obálka černobílá, Vazba brožovaná
Počet stran 54
Formát A5
Ilustrace Ano
Náklad 500 ks
Poznámka .

Obsah:

Obsah Strana
V. Brandl - Zemský erb čili znak markrabství Moravského 103
Vexilologie 4, Zpravodaj Vexilologického klubu při OKD Praha 3, zároveň nepravidelná rubrika bulletinu Heraldika:
 • Josef Česák - Heraldika a vexilologie
 • Aleš Brožek - Čínská státní vlajka 1872-1972
 • Nové vlajky - Šrí Lanka, Federace arabských republik, Kambodža, Katar a Bhútan, Lidová republika Martyazo, Jemenská republika, Český svaz vodního motorismu
105
Ivan Štarha - K počátkům vesnické pečeti na Moravě 113
Věra Steinbachová-Konečná - Vesnické znaky a pečeti Moravy 121
M. M. Novotňák - Poznámka ke vzniku církevních pečetí na Moravě 130
František Beneš - Atlas českých pečetí 131
Luděk Novák - Obnovení znaku Stana z Milého a barokního kostela Sv. Michala se zvony v Milém na Rakovnicku 132
Stálá výstava Heraldika a jílovští těžaři 133
Erbovní mapy 136
V. Brandl - Zemský erb čili znak markrabství Moravského - Dokončení 137
Jiří Louda - K závaznosti erbovních listin 139
Jozef Novák - Na margo poznámky J.Loudu 140
Redakce - Nebuďte pasivní 141
Jozef Novák - Slovenské městské a obecní erby (srovnání 1. a 2. vydání) 142
Zprávy z Redakce:
 • Jiří Louda - Znaky československých měst
 • Zdeněk M. Zenger - Heraldika
 • Zájemcům o fotokopii knihy K. Schwarzenberga Heraldika ...
 • Pracovní skupina pro přípravu Almanachu Heraldika 1973
 • Textologie a Heraldika
 • Jak dál s heraldikou ?
 • Rámcový plán redakce sborníku Heraldika 1973
 • Předběžný plán práce redakce sborníku Heraldika 1974
143
Co máme vědět o státních symbolech 148
Publikace:
 • Okresní archív Svitavy - Průvodce po archivních sbírkách a fondech
 • K. J. Kuba - Lesní stromy ve znacích a pečetích rodů, měst a obcí
 • Josef Pilnáček - Rody starého Slezska
148
Epigraphica Judaica, nepravidelná rubrika bulletinu Heraldika:
 • Nicos Dumas - Zpráva o dokumentaci starého židovského hřbitova v Kostelci u Křížků
 • Marta Kostílková - Na starém židovském hřbitově v Praze ...
 • V Uhřiněvsi je židovský hřbitov
149
Stanislava Jonášová - Vavák a heraldika 157


Kontakt | Seznam HaG | Publikace | Úvod | Novinky