Archív monitoringu knižních novinek - Rok 2006


Abecedně řazený přehled publikací v daném roce:

Index: A | B | C, Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R, Ř | S, Š | T | U | V | W | X | Y | Z, Ž

A [^]

Alchymie štěstí - Pozdní osvícení a moravská společnost 1770-1810

B [^]

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy - Nová řada - Sešit č. 8 (20),
Biografický slovník Slezska a Severní Moravy - Nová řada - Sešit č. 9 (21).

C, Č [^]

Cesta Karla IV. do Francie (1377–1378),
Cesta k rodinným kořenům,
České země v raném středověku.

D [^]

Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie,
Dietrichsteinové z Mikulova.

F, Č [^]

Ferdinand Tirolský mezi Prahou a Innsbruckem - Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků,
Folia Historica Bohemica - Svazek 22/2006.

G [^]

Gabriela ze Schwarzenbergu – Krátká cesta životem a Evropou

H [^]

Heraldický register SR - V.

CH [^]

Chebský městský stát

J [^]

J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Abgestorbener Bayerischer Adel I. - III.,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Bisthümer, Anhang Englische Bisthümer,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Die durch deutsche Bundesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Klöster,
Jihočeský sborník historický č. 75/2006.

K [^]

Konec Přemyslovců v Čechách

N [^]

Naše příjmení,
Nová šlechta rakouského císařství.

O [^]

Osobnosti moravských dějin I.

P [^]

Paměti hraběnky Micu Coudenhove-Kalergi,
páni z Kunštátu,
páni ze Švamberka,
Panská sídla západních Čech - Plzeňsko,
Pobělohorské konfiskace,
Poslední Habsburkové na Zákupsku,
Pozdně středověké testamenty v českých městech,
Příběhy českých šlechticů,
Pyšelská heraldika.

R, Ř [^]

Rožmberské kroniky,
Rytíři z Bünau v Čechách a v Sasku,
Řády a vyznamenání Habsburské monarchie do roku 1918.

S, Š [^]

Sborník Minulostí Západočekého kraje LXI.,
Sborník z konference - Erbové listiny,
Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420,
Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740),
Stát, státnost a rituály českého středověku,
Symbol a symbolika v právu - Sborník z 1. ročníku konference,
Šlechtická sídla na těšínském slezsku,
Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku,
Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století.

V [^]

Václav II. a struktury panovnické moci,
Velký Erbovník - svazek II,
Vévoda Přemek Opavský (1366-1433) - Ve službách posledních Lucemburků,
Ve znamení zemí Koruny české - Sborník k 60. narozeninám profesorky Lenky Bobkové,
Vlastivědný sborník Pelhřimovska č. 17/2006,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 2/2006,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 3/2006,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 4/2006,
Východočeský sborník historický sv. 13/2006.

Další knižní novinky:

Přehled knižních novinek pro rok: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006.


Kontakt | Úvod | Novinky