Archív monitoringu knižních novinek - Rok 2007


Abecedně řazený přehled publikací v daném roce:

Index: A | B | C, Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R, Ř | S, Š | T | U | V | W | X | Y | Z, Ž

A [^]

Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Albrecht z Valdštejna a jeho doba - Výstavní katalog,
Almanach českých šlechtických rodů 2007,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2008,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2007.

B [^]

Básník a král - Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby

C, Č [^]

Clam-Gallasův Palác - Johann Bernhard Fischer von Erlach,
Cizincem na Moravě - Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867,
České katastry od 11. do 21. století,
Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku,
Člověk českého raného novověku (16.-17. století).

D [^]

Dějiny Rakouska - Nové vydání

E [^]

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 2 sv. - Žebravé řády

F [^]

František kníže Thun

H [^]

Heraldika (K. Schwarzenberg),
Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů.

I [^]

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Nové vydání,
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Dodatky.

J [^]

Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata,
Ježkové z Blanenska,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Abgestorbene Adel der Provinz Sachsen (ausfchlicklich der Altmark),
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Abgestorbene Adel der Saechsischen Herzogtümer,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Adel Deutsch-Lothringens,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Adel des Elsass,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Adel von Siebenbürgen,
Jihočeský sborník historický č. 76/2007.

K [^]

Kardinál František Ditrichštejn,
K dějinám genealogického výskumu na Slovensku,
Klášter Zlatá koruna - Dějiny · Památky · Lidé,
Knihovna šlechtičny - Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově,
Kořeny 1..

L [^]

Lexikón erbov šlachty na Slovensku III - Oravská stolica,
Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého.

M [^]

Mediaevalia historica Bohemica 11

O [^]

Od knížat ke králům - Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky

P [^]

Památníky aneb štambuchy,to jest alba amicorum - Kulturně historický fenomén raného novověku,
Paměť urozenosti,
Pamětihodnosti panství Náchod a osudy úředníků spravujících toto panství,
páni z Holštejna,
páni z Dobrušky a z Opočna,
Peníze nervem společnosti - K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století,
Podivné konce české šlechty,
Po stopách prvních Přemyslovců II. – Léta krize a obnovy (972–1012).

R, Ř [^]

Rakouští vojevůdci za napoleonských válek,
Rezidence a správní sídla v zemích české koruny ve 14. - 17. století,
Rytíři a dámy papežských řádů.

S, Š [^]

Sborník Minulostí Západočekého kraje LXII.,
Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisce,
Sepulkrální památky,
Slavníkovci v českých dějinách,
Slezko - neznámá země koruny české,
Smil z Lichtenburka,
Soběslav I. - Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140,
Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků,
Stručné dějiny Suchdolu, Solopysk a Vysoké u Kutné Hory,
Symboly republiky,
Šlachtické rody,
Šlechtic na cestách v 16. - 18. století.

V [^]

V komnatách paláců, v ulicích měst,
Václav II. - Král český a polský,
Václav III. (1289 - 1306) - Poslední Přemyslovec na českém trůně,
Velitelé špilberské pevnosti v letech 1645 – 1750,
Vladislav Jindřich,
Vlastivědný sborník Pelhřimovska č. 18/2007,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 2/2007,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 3/2007,
Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 4/2007,
Východočeský sborník historický sv. 14/2007.

Další knižní novinky:

Přehled knižních novinek pro rok: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006.


Kontakt | Úvod | Novinky