Archív monitoringu knižních novinek - Rok 2009


Abecedně řazený přehled publikací v daném roce:

Index: A | B | C, Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R, Ř | S, Š | T | U | V | W | X | Y | Z, Ž

A [^]

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2010,
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2011.

B [^]

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy - Nová řada - Sešit č. 11 (23).,
Bitva u Moháče.

C, Č [^]

Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.,
Cour d`Honneur 4.,
České země v letech 1848-1918 - Díl I. - Nové vydání,
České země v letech 1584-1620 - První Habsburkové na českém trůně II..

D [^]

Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142-1420) - 3. svazek - Kláštery na hranici a za hranicemi Čech,
Dvory a rezidence ve středověku II. - Skladba a kultura dvorské společnosti,
Dvory a rezidence ve středověku III. - Všední a sváteční život na středověkých dvorech.

E [^]

Epigraphica et Sepulcralia 2.,
Erby miest a obcí Liptova - Nové vydání.

F [^]

Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století.

G [^]

Guillebert de Lannoy - Cesty a poselstva.

H [^]

Heraldická terminológia,
Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska II.,
Hroznatovci a páni z Gutštejna.

I [^]

Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Nové vydání.

J [^]

J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Abgestorbene Preussischer Adel - Provinz Pommern - Reprint,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Abgestorbene Preussischer Adel - Provinz Preussen - Reprint,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Adel in Baden. Anhang: Die Standeserhebungen des fürstlichen Hauses Fürstenberg - Reprint,
J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch - Der Adel von Kroatien und Slavonien - Reprint,
Jan Hus známý i neznámý,
Jan Zrinský ze Serynu - Životní příběh synovce posledních Rožmberků,
Jihlava.

K [^]

Karel hrabě Chotek - Nejvyšší purkrabí Království českého,
Karel VI. a Alžběta Kristýna - Česká korunovace 1723,
Kleinové - Historie moravské podnikatelské rodiny,
Korunovační řád českých králů,
Kostnická kronika,
Krása evropské faleristiky - Katalog k výstavě,
Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy.

M [^]

Matyáš Korvín (1443-1490),
Mezi měšťany a šlechtou - Dějiny rodu Daublebských ze Sternecku,
Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů.

N [^]

Nobilitace ve světle písemných pramenů.

O [^]

Občanské znaky,
Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564 - 1616/1617.

P [^]

Památky jižních Čech 2.,
Panovnické vjezdy na středověké Moravě,
Papežské znaky,
Paměti roudnických měšťanů z 18. století - Brodští a Jílkové,
Panská sídla západních Čech - Karlovarsko,
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a slovacikálnom zahraničí 2.,
Přemyslovci - Budování českého státu.

R, Ř [^]

Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století,
Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě - Katalog k výstavě.

S, Š [^]

Schlikové a dobývání stříbra,
Schwarzenbergové II – primogenitura 1790 – 1950,
Slavníkovci - mýtus českého dějepisectví - Nové vydání,
Slezský šlechtic Felix Lichnovský - Poslední láska kněžny Zaháňské,
Státy a území světa - Nové vydání,
Středověké město v Čechách a na Moravě - Nové vydání,
Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem - Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století.

T [^]

Templáři v zemích českých králů - Čechy,
Traktát o znameniach a erboch - Tractatus de insigniis et armis,
Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657–1658).

V [^]

Veithové,
Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) - soubor 1. + 2. díl,
Vladislav II. - Druhý král z Přemyslova rodu,
Vtelenští ze Vtelna.

W [^]

Wappen und Handbuch des in Schlesien (einschlieszlich der Oberlausitz) landgessenen Adels - Reprint.

Z, Ž [^]

Z rodinného života husitských hejtmanů,
Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300,
Znaky rodů českých.

Další knižní novinky:

Přehled knižních novinek pro rok: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006.


Kontakt | Úvod | Novinky