Monitoring knižních novinek - Základní informace


Rozsah a účel monitoringu:

Monitoring knižních novinek si nečiní nárok na úplnost, zahrnuje pouze ty knižní novinky, které jsou schopni přispěvatelé podchytit nebo které jim připadají zajímavé.
Monitoring je zaměřen zejména na nové tituly v následujících kategoriích:
- dějiny českých / středoevropských zemí s focusem na šlechtické / panovnické rody,
- pomocné vědy historické (městská a šlechtická heraldika, občanská a šlechtická genealogie, falesristika, vexilologie, sfragistika, numizmatika, etc ...),
- kastelologie, militaria a další.

Uveřejňováním těchto novinek není sledován žádný obchodní záměr Klubu ani přispěvovatelů novinek. Účelem je pouze usnadnit amaterským nebo profesionálním zájemcům o heraldiku / genealogii orientaci v záplavě informací na internetu a upozornit je tak na knižní tituly blízké jejich badatelskému zaměření.

Recenze:

Hodnocení publikací je subjektivním názorem přispěvatele - poskytovatele recenze.
Pokud je recenze dostupná na internetu - je uveden odkaz. Pokud byla recenze zveřejněna v některém z heraldicko - genealogických časopisů, je uvedeno ve kterém. Pokud byla recenze uveřejněna v Klubovém časopise / nebo jen na internetových stránkách Klubu, je text recenze vždy dostupný.

V rámci monitoringu jsou používány pojmy "reprint" a "nové vydání". Pojem "reprint" je používán pro označení publikace, která je zpravidla staršího data a je znovu připravena do tisku v nezměněné obsahové podobě. Pojem "nové vydání" je používán pro označení publikace, jejíž předchozí vydání je zpravidla nedávného data a která je obvykle rozšířena o nové kapitoly a poznatky či zpřesnění. Tj nejedná se o obsahově stejnou podobu.
Uvedená označení nejsou používána plně v encyklopedickém slova smyslu, který pojem "reprint"" charakterizuje jako "dodatečný tisk knihy z téže sazby nebo i z nové, ale bez podstatných změn" (Ottův slovník naučný). Autoři recenzí nemají k dispozici informace umožňující posoudit techniku sazby.

Spolupráce návštěvníků stránek:

V případě, že víte o zajímavém titulu, který jste v přehledu novinek ještě nenašli, zašlete nám informaci a podělte se tak o informace s kolegy heraldiky a genealogy.
Uvítáme vaší spolupráci !

Své upozornění můžete přirozené doplnit i o recenzi. Recenze bude ponechána v původní podobě avšak upravena v rozsahu potřebném pro dodržení publikačních standardů. Klub si však vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění recenze, která překračuje meze korektního hodnocení.

[ Zpět ]


Kontakt | Úvod | Novinky