Monitoring knih - Rok 2010
Název Dějiny východních Čech v pravěku a středověku
Autor Ondřej Felcman & František Musil
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Nakladatelství Lidové noviny | 978-80-7422-003-6
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 160 mm (š) x 240 mm (v)
Počet stran 832
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, heraldika, genealogie

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Tato publikace přináší nové poznatky o jednotlivých archeologických kulturách, které se v regionu východních Čech (VČ) vystřídaly, o příchodu Slovanů a o nejnovějším náhledu na úlohu VČ při vzniku a formování přemyslovského státu. Text pojednává o vývoji středověkého osídlení kraje a o vztahu přemyslovských a lucemburských králů k této rozsáhlé a hospodářsky i politicky významné části Čech. Specifikem oblasti byly výnosy z východočeských královských věnných měst, které zajišťovaly příjmy královen. Velká pozornost je věnována klíčové roli VČ v husitské revoluci a v období konsolidace českého státu spjatém s osobností východočeského pána a pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad. Součástí výkladu jsou kapitoly o kulturním vývoji v období románském a gotickém a vysvětlení podílu VČ na zformování Jednoty bratrské.
Publikace je bohatě ilustrována a obsahuje mimo jiné i erby a rodokmeny vybraných šlechtických rodů tohoto regionu.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Dějiny a současnost 6/2010.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky