Monitoring knih - Rok 2010
Název Urbář plumlovského panství z roku 1624
Autor Marek Vařeka
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Marek Vařeka | 978-80-7368-705-2
Rok vydání | Jazyk 2009 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 191
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Tato publikace vychází v rámci nově založené ediční řady "Documenta Liechtensteina Series Nova" navazující na ediční počin Rudolfa Jenneho, jehož edice nesla název "Documenta Liechtensteina" a která se zabývala pouze listinným materiálem vztahujícím se k dějinám rodu Lichtenštejnů.
První číslo edice je věnováno doposud neznámému urbáři plumlovského panství z roku 1624, který se nachází v Rodovém archivu knížat z Lichtenštejna ve Vídni. Právě kvůli těžší dostupnosti zmíněného urbáře přistoupil autor k jeho edičnímu zpřístupnění. Tento krok pomůže badatelům jak z řad odborné veřejnosti, tak i laikům k rozšíření stávajících informací nejen o Plumlovsku, Prostějovsku, ale také celkové hospodářské a sociální situaci na prahu třicetileté války.
Publikace obsahuje množství černobílých ilustrací a tabulek.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky