Monitoring knih - Rok 2010
Název Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky - Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632
Autor Jana Hubková
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Togga & Filozofická fakulta UK v Praze | 978-80-87258-21-7
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 180 mm (š) x 250 mm (v)
Počet stran 1003
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, panovnické rody

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Ve spolupráci nakladatelství Togga a Filozofické fakulty UK v Praze vychází publikace, která zavádí čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba "zimního krále" zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace.
Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky