Monitoring knih - Rok 2010
Název Zrození renesančního kavalíra - Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620)
Autor Martin Holý
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Historický ústav AV ČR | 978–80–7286–166-8
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná. | 160 mm (š) x 220 mm (v)
Počet stran 592
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historický vývoj šlechty

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Předkládaná kniha se zaměřuje na výchovu a vzdělávání šlechty z českých zemí v letech 1500-1620. Kromě úvodu a závěru je rozdělena na 7 kapitol.
První se zabývá nejranější výchovou dětí v prostředí šlechtického fraucimoru, v jehož péči zůstávali chlapci na rozdíl od dívek většinou jen do věku 7 let.
Poté pro ně přicházely v úvahu různé varianty další edukace. Na soukromé vzdělávání, jež zajišťovali hlavně šlechtičtí vychovatelé, se soustředí druhá kapitola.
V centru pozornosti té následující jsou pak studia nobility na městských, církevních i jiných partikulárních školách v českých zemích, v Lužicích a ve Slezsku.
Další část knihy se věnuje vzdělávání na zahraničních gymnáziích. V různém věku i fázi výchovy a vzdělávání šlechticů se mohlo dostat místa i dvořanské výchově, jíž se zabývá další kapitola.
Následně jsou pak analyzovány tzv. kavalírské cesty tvořící poslední fázi edukace urozených.
Na specifika výchovy a vzdělávání šlechtických dívek se soustředí poslední kapitola.
Závěr práce načrtá některé z jejích základních tezí a možnosti dalšího výzkumu.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky