Monitoring knih - Rok 2010
Název Moravský zemský sněm na prahu novověku - Edice Památek sněmovních z let 1518–1570 - Památky sněmovní I.
Autor Dalibor Janiš (Ed.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Historický ústav AV ČR | 978-80-7286-103-3
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 170 mm (š) x 240 mm (v)
Počet stran 504
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Moravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednání mezi moravskými stavy a panovníkem. Projednávané otázky měly význam nejen v rámci Moravy, ale významně se dotýkaly v širších souvislostech celého českého státu. Klíčový pramen k poznání činnosti moravského zemského sněmu tvoří série rukopisů tradičně označovaná jako "Památky sněmovní", která počínaje rokem 1518 zachycuje v téměř ucelené řadě závěry sněmovních jednání. Kniha je rozdělena na dvě části. Úvod přináší souhrn informací o dosavadních edicích týkajících se zemských sněmů a zemského práva a stručnou charakteristiku nejstarších sněmovních zápisů a okolnosti jejich vzniku. Ediční část obsahuje podrobný popis editovaného pramene, ediční poznámky, text samotné edice prvního svazku "Památek" a konkordanci foliace.
Na publikaci bude navazovat druhý díl, který bude zahrnovat rejstříky obou svazků.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky