Monitoring knih - Rok 2010
Název Konec Lucemburků v Čechách - 700 let od příchodu dynastie do střední Evropy
Autor Cyril Hádek
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Akropolis | 80-7304-126-7
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 160 mm (š) x 200 mm (v)
Počet stran 212
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, panovnické rody

Anotace případně recenze

Stručná anotace

V prosinci 2010 uplyne již 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn. Přestože jejich éra zahrnuje necelých 130 let (a ne vždy měli plnou kontrolu nad svým královstvím) a nelze ji co do časového působení srovnávat např. s obdobím Přemyslovců či Habsburků, přinesla jejich epocha nejedno významné dílo, které se dnes objevuje např. v seznamu památek Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Čtyři panovníci této dynastie se vystřídali na českém trůnu -- Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Vklad jednotlivých Lucemburků do povznesení Českého království je pochopitelně rozdílný; dokázali však realizovat nejednu z myšlenek svých přemyslovských předchůdců, jako bylo např. zřízení pražského arcibiskupství či založení univerzity v Praze, právě tak jako jim je přisuzována myšlenka vytvoření velké podunajské monarchie (byť ji nakonec realizovali Habsburkové) jako určité hráze proti rozpínavosti osmanské říše. Je příznačné, že teprve konec XX. a počátek XXI. století přinesl poměrně nová (a řekněme hned, že pozitivnější) hodnocení především dvou Lucemburků -- prvního Jana a posledního Zikmunda. Není žádných pochyb, že stopa Lucemburků v historii střední Evropy a Svaté říše římské je zcela nepřehlédnutelná.
Knihu, navazující na autorův předchozí úspěšný titul "Konec Přemyslovců v Čechách" doprovází na sto dobových portrétů a ilustrací.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky