Monitoring knih - Rok 2010
Název Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.) - Tomus VII, Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae
Autor Pavel Krafl (Ed.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Historický ústav AV ČR | 978-80-7286-172-9
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 210 mm (š) x 300 mm (v)
Počet stran 496
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

"Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV." (1378 dec.-1419 aug. 16.) je ediční řadou, která zpřístupňuje listinný a listový materiál archivů z doby Václava IV.
VII. svazek obsáhl materiál Moravského zemského archivu v Brně. Vzhledem ke struktuře fondů obsahuje především písemnosti k vládě markraběte Jošta a krále Václava IV. a k dějinám klášterů na Moravě.
Svazek obsahuje regesty 701 listin, jmenný rejstřík (osobní a místní) a český i anglický úvod.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky