Monitoring knih - Rok 2010
Název Rodinné kodexy
Autor Karel Schelle & Jaromír Tauchen & Renata Veselá
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Key Publishing | 978-80-7418-082-8
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Brožovaná | 176 mm (š) x 250 mm (v)
Počet stran 452
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Soubor rodinných kodexů je sbírkou komentovaných monotématických pramenů práva a navazuje tak na kodexy občanské, obchodní a pracovní. Předkládaná sbírka předpisů má sloužit pro potřeby jak studentů, tak dalších badatelů v oblasti dějin soukromého práva.
I tentokrát autoři sbírky zvolili ve vztahu k zákonu o rodině stejný přístup jako u kodexů občanských a obchodních, tedy publikují jeho dvě verze, které mají dokumentovat koncepční posun u české legislativy v oblasti rodinného práva.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky