Monitoring knih - Rok 2010
Název Společnost českých zemí v raném novověku
Autor Václav Bůžek
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Nakladatelství Lidové noviny | 978-80-7422-062-3
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 140 mm (š) x 200 mm (v)
Počet stran 1056
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v 16. - 18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Čtenáři je tak předkládán obraz společnosti českých zemích v celé jeho pestré šíři, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy.
Ukázka z knihy je k dispozici na internetových stránkách NLN.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky