Monitoring knih - Rok 2010
Název Proměna středovýchodní Evropy ranného a vrcholného středověku - Mocenské souvislosti a paralely
Autor Martin Wihoda & Lukáš Reitinger
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská | 978-80-86488-69-1
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Pevná | 170 mm (š) x 240 mm (v)
Počet stran 620
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Prostor, který je dnes označován jako "středovýchodní Evropa", se utvářel v plynulém dialogu domácích předpokladů s proudem (zejména) západoevropských inovací v podstatě již od svých historických počátků. Výpověď pramenů dále naznačuje, že zhruba mezi léty 800 a 1300 došlo k velké modernizaci politických a mocenských struktur po obou stranách říšské hranice, během níž se državy arpádovských, piastovských a přemyslovských knížat změnily v dědičná království a sídla metropolitů.
Tuto dlouhou a ve výsledku úspěšnou proměnu sleduje kolektivní monografie, do níž přispěli čeští, polští a slovenští medievisté mladé a střední generace. Strukturu práce rytmizují tři hlavní problémové okruhy: samotná geneze středovýchodní Evropy, proměna dědičných přemyslovských a piastovských držav v království a utváření oficiálních vzpomínek.
Obsah publikace je k dispozici na internetových stránkách Filozofické fakulty MUNI.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky