Monitoring knih - Rok 2010
Název Hudebníci hraběte Morzina - Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka
Autor Václav Kapsa
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Etnologický ústav AV ČR | 978-80-87112-36-6
Rok vydání | Jazyk 2010 | český
Vazba | Formát Brožovaná | .
Počet stran 245
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Kniha pojednává téma šlechtických kapel v Čechách v době baroka na příkladu kapely hraběte Václava Morzina, známého v dějinách hudby jeho kontakty s Antoniem Vivaldim. Písemné prameny i dochovaná hudba umožnily sledovat kapelu z různých úhlů. Pozornost je věnována složení kapely, její organizaci i jejímu místu v rámci šlechtického dvora. Biografie Antonína Mösera, Františka Jiránka, Antonína Reichenauera a Christiana Gottlieba Postela představují „modelové kariéry“ hudebníka ve šlechtických službách. Analytické sondy jsou zaměřeny na sledování vzájemných vztahů zadavatele a tvůrce díla, obsazení kapely a podoby skladeb či přebírání vivaldiovských kompozičních vzorců Morzinovými skladateli.
Kniha je doplněna katalogy instrumentální tvorby skladatelů Reichenauera, Postela a Jiránka.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky