Archív zpráv a novinek


Chronologicky řazený přehled změn na webových stránkách:

Rok: 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005-1998.


Rok 2009:

11/2009

Zveřejněn časopis Heraldické noviny 5/2009, Listopad.

10/2009

Anketa mezi členy Klubu - Náhradní formulář ve formátu MS Word / MS Excel.

09/2009

08/2009

Zveřejněn časopis Heraldika a Genealogie 1-2/2009.

07/2009

Zaktualizována nabídka publikací.

06/2009

05/2009

04/2009

Doplněna ukázka z časopisu HaG 3/1982.

03/2009

01/2009


Rok 2008:

12/2008

Zaktualizována nabídka publikací

11/2008

10/2008

09/2008

08/2008 - 09/2008

V průběhu srpna probíhala příprava nového projektu Klubu. Jedná se o vydávání čistě elektronického periodika s názvem "Heraldické noviny". Cíle tohoto projektu jsou blíže popsány zde. Nyní je na internetových stránkách Klubu k dispozici první číslo tohoto periodika.
Pro časopis byla pořízena samostatná internetová adresa www.heraldickenoviny.cz. Informace na obou adresách (tj. www.heraldica.cz a www.heraldickenoviny.cz) jsou sdíleny a k hledané informaci se dostanete na obou místech. V souvislosti s integrací obsahu obou adres došlo k modifikaci řady stránek na webu www.heraldica.cz (Seznam časopisů, Seznam článků, Rejstřík, Novinky, FAQ, Mapa webu, etc ...).

08/2008

07/2008

06/2008

04/2008

03/2008

02/2008

01/2008


Rok 2007:

10/2007

09/2007

08/2007

07/2007

06/2007

05/2007

03/2007

02/2007 - 03/2007

Doplněny obsahy a obálky všech vydaných Minucí.

02/2007

01/2007 - 02/2007

Doplněny obsahy všech čísel Klubového časopisu vydaných v letech 1969 - 1979.

01/2007


Rok 2006:

12/2006

11/2006 - 12/2006

Doplněny obsahy všech čísel Klubového časopisu vydaných v letech 1980 - 1989.

11/2006

10/2006 - 11/2006

Doplněny obsahy (v některých případech i ukázky) všech čísel Klubového časopisu vydaných v letech 1990 - 2006.

10/2006

08/2006

Spuštění nových webových stránek Klubu.

04/2006

01/2006 - 08/2006

Příprava nových webových stránek Klubu.


Rok 2005 - 1998:

06/2005

Pozvánka na Výstavu heraldických kreseb s názvem ERBY 2005 – kreslíři Čech, Moravy a Slezska již na nové adrese.

03/2005

11/2004

Zveřejněn časopis HaG 1-2/2004.

03/2004

Zveřejněn časopis HaG 3-4/2003.

11/2003

Zveřejněn časopis HaG 1-2/2003.

03/2003

Zveřejněn časopis HaG 3-4/2002.

11/2002

Zveřejněn časopis HaG 1-2/2002.

03/2002

Zveřejněn časopis HaG 3-4/2001.

11/2001

Zveřejněn časopis HaG 1-2/2001.

03/2001

Zveřejněn časopis HaG 3-4/2000.

01/2001

Pozvánka na odbornou konferenci Genealogica ac heraldica bohemica v zámku Nečtiny.

12/2000

Rakovnický kališnický graduál a také osoby a erby v něm.

11/2000

Zveřejněn časopis HaG 1-2/2000.

03/2000

Zveřejněn časopis HaG 3-4/1999.

11/1999

06/1999

Příspěvek ke genealogii maršála Radeckého z Radče.

04/1999

Predikát Malinovský z Hlavačova.

03/1999

Zveřejněn časopis HaG 3-4/1998.

01/1999-11/1999

12/1998

Zahájen provoz webových stránek Klubu na adrese http://heraldika_genealogie.tripod.com/.

Aktuální zprávy:

Aktuální zprávy najdete zde.

Zasílání newsletteru o novinkách:

Máte li zájem sledovat změny na stránkách našeho Klubu objednejte si sledování novinek.


Kontakt | Úvod | Novinky