Monitoring knih - Rok 2006
Název Pobělohorské konfiskace - Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty
Autor Tomáš Knoz
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská & Masarykova Univerzita | 80-210-4130-7 nebo 80-86488-34-9
Rok vydání | Jazyk 2006 | český
Vazba | Formát Pevná | 170 mm (š) x 230 mm (v)
Počet stran 993
Poznámka .
Kategorie historický vývoj šlechty, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Obšírná publikace má za cíl rekonstruovat jednotlivé aspekty pobělohorských konfiskací na Moravě a zapojit je do širších regionálních souvislostí v rámci habsburských zemí (vytyčení společných rysů i rozdílů mezi jednotlivými zeměmi) v období 20.–30. let 17. století.
Autor provedl zejména průzkum korespondence, tzv. „Gedenkbücher“ císařské dvorské komory ve Vídni a dalších materiálů, například písemností české dvorské komory. Autor v knize nejprve analyzuje průběh konfiskačního procesu na Moravě, charakterizuje jeho účastníky (žadatele, příjemce i potrestané osoby) a seznamuje s důležitými fázemi procesu. Dále se věnuje komparaci jednotlivých habsburských zemí s několika přesahy do oblastí římské říše. V poslední části přináší rozbor obecných charakteristik konfiskací na území habsburské říše z pohledu politických, právních, ekonomických, náboženských, vojenských a sociálních aspektů.
Publikace je doplněna o rejstřík, prameny a strukturované informace (tabulky, grafy, etc ...).

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky