Monitoring knih - Rok 2006
Název Cesta Karla IV. do Francie (1377–1378)
Autor František Šmahel
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Argo | 80-7203-765-X
Rok vydání | Jazyk 2006 | český
Vazba | Formát Pevná | 195 mm (š) x 265 mm (v)
Počet stran 400
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, panovnické rody

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Esteticky a odborně výborně připravená publikace, která získala ocenění "Historická kniha roku 2006" představuje poslední velkou diplomatickou cestu císaře Karla IV., kterou autor pojal jako dialog mezi textem a obrazem, mezi dobovými relacemi kronikářů s reportážními vyobrazeními iluminátorů rukopisů francouzské provenience. Díky novým objevům se autorovi dokonce podařilo vizuálně sledovat cestu Karla IV. do Francie téměř krok za krokem. V první části knihy se autor pokouší odhalit vnitřní souvislosti mezi Karlovým mládím ve Francii, politickými i reprezentačními aktivitami Jana Lucemburského na pařížském dvoře v první polovině 14. století či Karlovými postoji ve stoleté válce a podobou i účelem pařížských slavností na počátku roku 1378. V závěru pak detailním způsobem analyzuje odezvy pařížské schůzky „dvou Karlů“. Druhá část knihy, opět vystavěná na dobových pramenech i vyobrazeních, obsahuje více než desítku jedinečně vystavěných etud, v nichž autor na základě nejnovějších poznatků archeologie, kulturní antropologie či ikonografie rozkrývá způsob organizování královských slavností a banketů, ubytovávání jejich hostí, vztah lidí a koní, způsoby stolování, recepty pokrmů, které Karel a jeho družina v Paříži pojídali, význam ostatků pro panovnickou reprezentaci, dobovou módu, hygienu i kurtoazii dvorských gest.

Podrobná recenze

Podrobnější recenze z pera Petra Čorneje je k dispozici na internetové adrese http://dejiny.nln.cz/archiv/2006/102006-44.html.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky