Monitoring knih - Rok 2006
Název Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740)
Autor Václav Bůžek & Pavel Král (edd.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Jihočeská univerzita | 80-7040-882-0
Rok vydání | Jazyk 2006 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran .
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historický vývoj šlechty

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako 11 svazek ediční řady Opera historica vychází sborník z vědecké konference na stejnojmenné téma, která se konala dne 11. - 14. října 2005 v Českém Krumlově a kterou pořádal Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze a Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov.
Konference byla zaměřena na nové možnosti interpretace dějin jednotlivých sociálních struktur raně novověké společnosti, jako byly šlechta, měšťané či venkované. S využitím méně obvyklých a netradičních pramenů se historikové snaží popsat, jak lidé v habsburské monarchii rozuměli termínům „vlastní“ a „cizí“, jak vnímali hierarchické uspořádání společnosti a jak hodnotili své místo ve složitých společenských vztazích.

Podrobná recenze

Velmi stručná recenze je k dispozici v časopise Dějiny a současnost 12/2007.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky