Monitoring knih - Rok 2006
Název Osobnosti moravských dějin I.
Autor Libor Jan & Zdenek Drahoš & Demeter Malaták & Pavel Pumpr (edd.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Matice Moravská | 80-86488-38-1
Rok vydání | Jazyk 2006 | český
Vazba | Formát Pevná | 160 mm (š) x 230 mm (v)
Počet stran 516
Poznámka .
Kategorie historie šlechtických rodů, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Kniha prináší drobné medailony 31 význámných osobností spojených s životem Moravy, které se buď na Moravě narodily a dosáhly mimořádného věhlasu, nebo naopak pocházely odjinud, ale významně v této zemi působily a zapsaly se tak hluboce do jejích dějin.
Za příklad velkých Moravanů, kteří ale značnou část svého plodného života strávili v Čechách nebo vůbec v zahraničí, slouží Jan Amos Komenský, František Palacký a Tomáš Garrigue Masaryk. Z ciziny naopak přišli a své osudy se zemí spjali arcibiskup Metoděj, Jindřich Zdík, Bruno ze Schaumburka, Jan Železný, František z Dietrichštejna, Alois Vojtěch Šembera či Adolf Stránský. Naproti tomu moravského rodu i působení byli kupříkladu markrabě Jošt, Tas z Boskovic, Ctibor Tovačovský z Cimburka, Karel starší ze Žerotína, Egbert Belcredi, Tomáš Baťa, Antonín Cyril Stojan či Jan Šrámek.
Tyto medailony jsou z pera významných historiků a badatelů - Jan Bistrický, Jirí Malíř, Pavel Marek, Jaroslav Mezník, Josef Válka, Martin Wihoda a další.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky