Monitoring knih - Rok 2006
Název Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech - 3/2006
Autor Kolektiv
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Jihočeské muzeum | .
Rok vydání | Jazyk 2006 | český
Vazba | Formát Brožovaná | 160 mm (š) x 230 mm (v)
Počet stran .
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historie šlechtických rodů, kastelologie

Anotace případně recenze

Stručná anotace

V rámci tohoto sborníku vyšlo několik článků zajímavých pro badatale v oblasti pomocných věd historických:
- Jiří Úlovec - Zámek v Elbančicích Jiří Úlovec,
- Anna Kubíková - Českokrumlovský měšťan Václav z Rovného,
- Daniel Kovář - Pozůstatek popraviště u Rožmberka nad Vltavou,
- Pavel Koblasa - Klášteříček v Jindřichově Hradci, pamětihodnost se slavnou minulostí,
- Jan Olejník - Pána Boha jsem se spustila a kozel při mně byl, ten mně ponoukl ... Příspěvek ke studiu raně novověké kriminality na Prácheňsku ve světle výslechového protokolu Alžběty Koršové z Útěšova.
Další podrobnosti k obsahu najdete zde.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky