Monitoring knih - Rok 2007
Název Paměť urozenosti
Autor Václav Bůžek a Pavel Král (edd.)
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Nakladatelství Lidové noviny | 978-80-7106-928-7
Rok vydání | Jazyk 2007 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 233
Poznámka .
Kategorie historický vývoj šlechty

Anotace případně recenze

Stručná anotace

V knize Paměť urozenosti se celkem třináct historiků a historiček z univerzit v Brně, Českých Budějovicích, Innsbrucku a Pardubicích zabývá fenoménem "paměti" jako základního stavebního prvku identity jednotlivce i sociální skupiny ve šlechtickém prostředí českých zemí v 16. až 19. století. Kniha se zaměřuje na představení rozmanitých prostředků, které sloužily šlechtě v symbolické komunikaci stavovsky uspořádané společnosti k vytváření, uchování a mezigeneračnímu předávání paměti, v níž se zrcadlila hloubka urozenosti individua, jeho rodiny a rodu. Jednorlivé texty mají podobu autorských kapitol, které jsou uspořádány do čtyř tematických bloků. V knize o paměti v myšlení šlechty je věnována pozornost renesanční a barokní architektuře šlechtických sídel, umělecké podobě zámků, předmětům hmotné kultury, s heraldickou výzdobou používaným při slavnostním stolování, rodovým legendám, pověstem a rodokmenům, památníkům a pohřebním památkám.
Publikace je bohatě ilustrována a doplněna o prameny.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky