Monitoring knih - Rok 2007
Název Albrecht z Valdštejna a jeho doba
Autor Eliška Fučíková & Ladislav Čepička
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Academia | 978-80-200-1565-5
Rok vydání | Jazyk 2007 | český
Vazba | Formát Brožovaná | 230 mm (š) x 305 mm (v)
Počet stran 624
Poznámka .
Kategorie historie šlechtických rodů, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Monografie Albrecht z Valdštejna vychází u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Praze. Obsahuje soubor vědeckých příspěvků téměř padesáti českých i zahraničních badatelů zabývajících se problematikou první poloviny 17. století. Publikace představuje dobu Albrechta z Valdštejna téměř ze všech stran: politické a vojenské v období první poloviny Třicetileté války. Albrecht z Valdštejna je představen ekonom, podnikatel a organizátor Frýdlantského panství, stejně jako donátor a mecenáš řady církevních i světských staveb na svém panství, z nichž přední místo zaujímá zejména jeho honosné sídlo v Praze – Valdštejnský palác. Pominuta nezůstává ani vojenská stránka Valdštejnova podnikání, kdy se jako generalissimus císařských vojsk a generalissimus moře Baltického a Oceánského svým způsobem organizace, vystrojování, výcviku a doplňování vojska stal po boku kardinála Richelieu a švédského krále Gustava II. Adolfa tvůrcem moderních evropských armád.
Publikace svým rozsahem dalece rozšiřuje katalog stejnojmenné výstavy. Obsahuje téměř 600 plnobarevných ilustrací. Cena je však značná, ale úměrná kvalitě a záběru.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky