Monitoring knih - Rok 2007
Název Rezidence a správní sídla v zemích české koruny ve 14. - 17. století
Autor Lenka Bobková & Jana Konvičná
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Togga & Filozofická fakulta UK v Praze | 978-80-7308-188-1
Rok vydání | Jazyk 2007 | český
Vazba | Formát Pevná | 175 mm (š) x 250 mm (v)
Počet stran 608
Poznámka .
Kategorie historický vývoj šlechty, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

V edici Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vychází sborník příspěvků z kolokvia na téma "Korunní země v dějinách českého státu" konaného ve dnech 29. - 31. března 2006 v Clam-Galasově paláci v Praze. Jednalo se o již třetí česko-německo-polské kolokvium s podtitulem "Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. - 17. století".
Autoři dvaceti sedmi příspěvků vzešlých z tohoto mezinárodního setkání zkoumají rezidenční a správní sídla v několika rovinách: správně-politické, reprezentativní, kulturně-společenské a regionální. Vedle panovnických rezidencí je značná pozornost věnována také ostatním zeměpanským a správním sídlům. Dále je zkoumána intenzita vztahů jednotlivých významějších sídel k pražskému centru a míra vědomí sounáležitosti vedlejších zemí k České koruně. Různé metodické přístupy jednotlivých autorů ke zvoleným tématům poskytují celou škálu pohledů na diskutovanou otázku.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Dějiny a současnost 09/2008.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky