Monitoring knih - Rok 2007
Název Památníky aneb štambuchy,to jest alba amicorum - Kulturně historický fenomén raného novověku
Autor Marie Ryantová
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Jihočeská univerzita | 978-80-7040-976-3
Rok vydání | Jazyk 2007 | český
Vazba | Formát Pevná | A5
Počet stran 561
Poznámka .
Kategorie šlechtická heraldika, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

V edici Monographia historica vychází jako svazek č. 8 publikace jejímž záměreme je popsat jeden z nejzajímavějších pramenů doby raného novověku, který byl rozšířen od poloviny 16. století ve značné části Evropy, tj. památníky zvané štambuchy.
Právě vydaná kniha je prvním českým pokusem o souhrnné zpracování těchto dokumentů, který je nahlíží jako široce pojatý kulturně historický fenomén a zabývá se jimi z mnoha různých aspektů, přičemž vychází ze studia více než čtyř set rukopisů z domácích a především zahraničních sbírek i zahraniční literatury. Jednotlivé kapitoly přibližují zájem o tyto rukopisy již od konce 17. století a vznik jejich nejstarších sbírek, shrnují dosavadní historická zpracování i různé způsoby zpřístupňování těchto dokumentů a seznamují s okolnostmi jejich vzniku, jež souvisely především s tzv. kavalírskými cestami a akademickou peregrinací. Stranou nezůstaly otázky terminologické a typologické, výrazná pozornost patří samotnému vzniku, původu a postupnému rozšíření památníků, opomenut nebyl ani význam tištěných knih zejména v počátcích užívání štambuchů. Nejrozsáhlejší části práce přinášejí podrobnou analýzu vedení památníků a vytváření záznamů v nich, a to především z hlediska prezentace majitele rukopisu či autora záznamu. Důkladně je analyzováno tematické rozložení textových a zejména obrazových záznamů v památnících, jedna z kapitol je věnována ženským variantám těchto rukopisů, které měly poněkud odlišný charakter. Stručně je vylíčen i další vývoj památníků v 18. a 19. století a jejich proměna v dokumenty výrazně odlišného charakteru, které se svými raně novověkými předchůdci již nemají mnoho společného.
Publikace obsahuje barevné reprodukce štambuchů / znaků, bibliografii a rejstřík.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Dějiny a současnost 02/2008.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky