Monitoring knih - Rok 2008
Název Kronika rodu Andělů z Ronovce
Autor Emil Anděl
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Akropolis | 978-80-7304-089-5
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | 250 mm (v) x 175 mm (š)
Počet stran 120
Poznámka .
Kategorie šlechtická genealogie, historie šlechtických rodů, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Tato publikace je rodovou kronikou staré české vladycké rodiny z východních Čech, jež odvozovala svůj původ od pánů z Tetína, kteří byli příbuzní patrně s Přemyslovci, a to přes Štěpána z Tetína, jenž byl synovcem vyšehradského probošta Jana, nemanželského syna Václava II. Příslušníci tohoto rodu, kteří po generace zastávali vysoké státní funkce (kancléře Českého království, nejvyššího zemského písaře, kanovníka pražského, krajských hejtmanů aj.) se v XVI. století zúčastnili stavovského odporu proti Ferdinandu I. Po vítězství Habsburků následovala perzekuce poražených a sláva tohoto rodu značně upadla. Andělé z Ronovce byli většinou nekatolického (husitského, bratrského a jiného) vyznání, takže i po bitvě na Bílé hoře se přízni vídeňského dvora příliš netěšili.
Publikace je doplněna o řadu ilustrací i rodokmen.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Genealogické a heraldické listy 2/2009 nebo Geneaalogické a heraldické Informace 2008.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky