Monitoring knih - Rok 2008
Název Šlechta, moc a reprezentace ve středověku
Autor Martin Nodl & Martin Wihoda
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Ostravská univerzita v Ostravě | 978-80-7007-263-9
Rok vydání | Jazyk 2007 | český a polský
Vazba | Formát Brožovaná | 230 mm (v) x 170 mm (š)
Počet stran 316
Poznámka Vychází v rámci Sborníku Colloquia Mediaevalia Pragensia č. 9
Kategorie historický vývoj šlechty, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Sborník je věnovaný problematice geneze české a polské šlechty v raném a vrcholném středověku a problematice sociální reprezentace šlechty ve středověku pozdním. Sborník obsahuje příspěvky ze stejnejmenného pracovního setkání, které v Praze 14.11.2006 uspořádalo Centrum medievistických studií.
Program setkání je k dispozici zde.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky