Monitoring knih - Rok 2008
Název Splendor et Gloria Regni Bohemiae - Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity
Autor Jiří Kuthan
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Katolická teologická fakulta Univerzita Karlovy | 978-80-87082-07-2
Rok vydání | Jazyk 2008 | český
Vazba | Formát Pevná | 165 mm (š) x 245 mm (v)
Počet stran 594
Poznámka .
Kategorie panovnické rody, historie českých zemí

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako VII. svazek ediční řady "Historia artium" vychází soubor studií profesora Jiřího Kuthana, který je věnován zakladatelským počinům z doby vlády Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Prof. Kuthan je významný reprezentant tzv. "donátorských dějin umění". V tomto přístupu k umění se zdůrazňuje vazba mezi zadavatelem uměleckého díla a jeho tvůrcem. Donátor si vybírá umělce, kteří jsou schopni zpřítomnit ideje, které reprezentuje - umělecké dílo totiž hraje důležitou roli při osobní reprezentaci donátora nebo jeho dvora.

Podrobná recenze

Je k dispozici v časopise Geneaalogické a heraldické Informace 2008.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky