Monitoring knih - Rok 2008
Název Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch - Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582
Autor Miroslava Durajová & Rostislav Smíšek
Vydavatelské údaje
Vydavatelství | ISBN Historický ústav akademie věd ČR & Historický ústav Jihočeské univerzity | ?
Rok vydání | Jazyk 2008 | český a německý
Vazba | Formát Pevná | ?
Počet stran ?
Poznámka .
Kategorie historie českých zemí, historie šlechtických rodů

Anotace případně recenze

Stručná anotace

Jako druhý svazek ediční řady "Prameny k českým dějinám 16. - 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia)" vychází kniha, která se zabývá z různých úhlů pohledu osobností Jeronýma staršího Šlika. Je rozdělena do tří vnitřně propojených oddílů: úvodní historická studie o osobnosti hraběte, lingvistický rozbor německy psaného deníku Jeronýma staršího Šlika z let 1580-1582 a samotná edice zmiňovaného deníku.
Kniha je doplněna osobním, místním a věcným rejstříkem, rozsáhlým poznámkovým a bibliografickým aparátem a slovníkem archaismů. Další informace k publikaci najdete na internetových stránkách Jihočeské univerzity.

Podrobná recenze

Není k dispozici.

[ Zpět ]


Kontakt | Monitoring | Úvod | Novinky